Nic není zapomenuto, nic nesmí být zapomenuto

25.10.2012 10:36

Naše městská organizace KČP s hrdostí přijala pozvání OV Českého svazu bojovníků za svobodu a OV KČP Děčín k účasti poklonit se památce padlých u pomníku v Dolní Světlé-na Luži, který připomíná nebezpečný i vysilující, ale statečný boj našich občanů v roce 1938 na česko-německé hranici, v místě kde došlo v září tohoto roku k přepadení zdejšího celního úřadu po zuby ozbrojenými Henleinovci. Na tomto památném místě bylo všemi zúčastněnými provedeno položení věnců a květin k uctění památky. Rovněž přítomný zástupce Obce legionářské upřesnil velmi poutavou formou přítomným studentům tehdejší dobu.

U pomníku tak jako v Dolním Podluží stála i stráž z řad členů oddílu mladých skautů našeho města.

 

Dále se společně pokloníme dne 28.října u malého společného památníku štábního strážmistra Stanislava Nechvátala člena SOS a praporčíka Josefa Munzara jako prvního velitele PS ve Varnsdorfu, kteří byli v roce 1947 zákeřně zavraždění při výkonu služby v našem městě.

memento : 

Vlast a národ  sobě v srdci nosili
věrní Slované, praví Češi
mnohou slzou vlast zrosili,
sami teď želeni ode všech …

 

--------  nic není zapomenuto, nic nesmí být zapomenuto ---------