Nezapomínáme

23.08.2012 11:44

Stalo se tradicí, že Okresní rada Klubu českého pohraničí v Chomutově organizuje každoročně pietní akt u pomníčku pohraničníka svobodníka Jaroslava Soukupa v Českých Hamrech, který byl zraněn při střetnutí s nebezpečným zločincem, narušitelem státní hranice, a následně svému zranění podlehl. Letošní setkání se konalo v sobotu 18. srpna. Setkání se zúčastnili předseda KV KSČM Oldřich Bubeníček, senátor Václav Homolka, poslanec Josef Šenfeld a poslankyně Gabriela Hubáčková. Za Svaz mladých komunistů Československa se pietního aktu zúčastnil Tarik Murič. Zástupci delegací Krajských rad KČP a hosté položili k pomníčku kytice.

Pietní akt se konal v době, kdy jsme si připomněli 11. července, 61. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic. Celé generace pohraničníků navazovaly na novodobé tradice těch, kteří v roce 1945, kdy to mladá lidově demokratická republika nejvíce potřebovala, odešli ze závodů, aby nastoupili službu na státní hranici a hájili zájmy pracujících. Byli to mladí dělníci, a nejen oni, kteří se rozhodli dobrovolně chránit československé státní hranice. Mnozí z nich měli zkušenosti z partyzánských bojů, bojů na pražských barikádách, z aktivní činnosti proti fašistickým okupantům.

Proces formování nové bezpečnosti byl složitý. Nepříznivý vývoj v mezinárodněpolitické situaci, narůstající odpor reakčních sil proti programu vlády Národní fronty, formování skupin wehrwolfů, které zakládali fašisté, vedly k tomu, že vláda z  podnětu komunistické strany přijala opatření k zesílení ochrany státních hranic. Rozšířením Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti vznikl nový útvar se samostatným velitelstvím - Pohraniční útvar SNB 9600.

Pohraniční útvary SNB se čestně zapsaly do pokrokových bojových tradic našich národů nejen svou obětavou službou při ochraně státních hranic a při ochraně občanů žijících v příhraničních oblastech, ale i svými vítěznými boji s banderovci.

V těchto tradicích pokračovali i mladí příslušníci Pohraniční stráže - vojáci základní služby, kteří v roce 1950 a 1951 nastupovali k plnění úkolů ochrany našich státních hranic. K 1. lednu 1951 byla vytvořena nová sestava k ochraně státních hranic, která vytvořila nové podmínky ve vývoji a zdokonalování jejich ochrany a vyvrcholila přijetím zákona o ochraně státních hranic dne 11. července 1951. Tento den byl pohraničníky každoročně oslavován jako Den Pohraniční stráže, pamětníci si ho připomínají dodnes.

Jen v období let 1951 až 1952 se pohraniční stráž podílela na zadržení desítek agentů, diverzantů a také zločinců a vrahů prchajících před zaslouženým trestem. Řada pomníčků podél státních hranic připomíná hrdinství a statečnost pohraničníků.

Jeden z nich patří i pohraničníkovi Jaroslavu Soukupovi. Byl zraněn nebezpečným zločincem a svému zranění podlehl. Po onom zločinci pátraly bezpečnostní orgány tehdejší NDR. I díky statečnosti Soukupa byl nakonec zločinec zneškodněn. Právem řečníci na setkání zdůraznili, že by Česká republika nikdy neměla zapomínat na hrdinství příslušníků Pohraniční stráže a SNB, kteří neváhali nasadit svůj život za šťastný život budoucích generací.

Zdeněk Maršíček, předseda Ústecké rady KČP