NEZAPOMÍNÁME aneb „Případ Soukup“

07.09.2015 21:45

Jsou události, které jsou poučením as trvale zůstávají varováním. Jedna se stala pár kilometrů od Ostrova na rozhraní okresů K.Vary a Chomutova v obci České Hamry.Před desítkami let zde byl zavražděn pohraniční Jan Soukup.Jmenovaný byl povolán na 28denní cvičení a zařazen na pohraniční rotu u Č. Hamrů.V kritický den měl už jen pár dnů k ukončení služby.Byl krátce ženatý a doma čekala žena s dítětem.Nikdy se však nim již nevrátil.

V ten den byl vyslán s kamarádem hlídkovat v blízkosti obce u viaduktu, po kterém chodili místní obyvatelé z blízkých podniků.Před koncem služby se tam objevila cizí osoba a hlídka jej zastavila a požádala o předložení dokladů.Druhý člen hlídky odešel telefonovat na pohraniční rotu,Tento člověk však místo dokladů vytáhl zbraň a pohraničníka zastřelil a utekl do lesa.Bylo vyhlášeno pátrání, při němž pachatel postřelil ještě další dva vojáky, jednoho těžce.

Po změně režimu v r.1989 mnozí představitelé a funkcionáři kritizovali pohraničníky a ženijní zajištění hranice.O podobném zajištění hranic USA-Mexiko, Izrael-Palestina a na Korejském  poloostrově ani zmínka.V současné době na základě na základě nové situace, řada států Evropy staví drátěné zátarasy.Tehdy prý to bylo špatné, když z 95 procent to byly osoby utíkající před zákonem a dobrodruzi.Nová moc kritizuje a odsuzuje čestnou službu na Státní hranici, mnohdy za pomoci represí.Například u obce Svatý kříž u Chebu je instalován pomník padlým na hranic, kterým prý tehdejší režim ublížil.Je na něm uvedeno jméno vraha svobodníka Soukupa a jméno zavražděného svob. Soukupa tam odmítli uvést.Proč? protože to byl jen pohraničník, plnící svou přísahu.Z toho si může udělat celkový obrázek každý sám.Mnozí vojáci Pohraniční stráže zaplatili za plnění své Přísahy svým životem, jako svobodník v záloze Jar. Soukup.Zaslouží si naší úctu a uznání.Proto nezapomínáme a scházíme se na takových shromážděních každý rok.

Letos se nás sešlo cca 110-120.Byli zde zástupci KSČM, KČP, senátoři, poslanci, zástupci společenských a zájmových organizací i delegace z NSR.Akci řídil a moderoval předs. OR KČP př. Čermák.

Čestnou stráž drželi delegáti KČP s 12 prapory. Na zahájení zazněl Husitský chorál.

Ve svém vystoupení poslanec Grospič uvedl, že každý režim má své hrdiny i odpůrce.Po nejstrašnější válce v dějinách lidstva si občané začali budovat spravedlivější společnost.Vyvodili si závěry z první republiky, kdy jsme v r.1938 ztratili samostatnost , západní spojenci nás zradili a hrozila likvidace celého národa.Levicoví představitelé z toho vyvodili poučení, že se to již nikdy nesmí opakovat,kdy politika pravice 1.republiky naprosto zkrachovala a její představitelé spolupracovali s Hitlerovským Německem.Dnes fašismus ožívá v řadě zemí Evropy a svět není stabilní.

Po politickém převratu nová moc brojí proti levici, Rusku i Rudé armádě, která nás osvobodila a zachránila nás za nesmírných obětí před likvidací.

Fašismus a revanšismus není zapomenut.Dnes jejich zastánci sedí dokonce i ve vládě a účastní se srazů Sudetských Němců a spolupracují s nimi, např. v Brně, i když vznášejí nezákonné požadavky na odškodnění za odsun.

Hrdinové, kteří bojovali a hájili nové zřízení jsou pomlouváni a odsuzováni a ti kteří škodili jsou preferováni když je to vrah (viz. případ Soukup) a jsou vydáváni za oběť minulého režimu.Nyní jde o obhájení historické pravdy-obhajobu hrdinů jako byl např. svobodník Soukup.

Situace ve světě je nyní nejhorší  od konce 2.světové války, proto nelze polevovat v boji proti válce, za mír a historickou pravdu.

Povystoupení cca 12 delegací byl položeny věnce a kytice  u Památníku a shromáždění ukončeno Čs. Hymnou .Poté se účastníci odebrali do obce, kde v kulturním prostředí proběhla beseda k uvedené události a celkové situaci u nás i ve světě.Tuto část setkání zahájil a vedl předs. NR KČP př. Richter.

NEZAPOMÍNÁME.

    Za KR KČP Karlovy Vary
Zapsal př.Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří