Nesmrtelný pluk.

26.05.2017 08:52

Je akce k ukončení druhé světové války a uctění památky padlých bojovníků proti hitlerovskému fašismu, která vznikla v roce 2011 v Rusku. Letos se konala podruhé také v Praze.

8. 5. kolem poledne na Loretánské náměstí přicházeli lidé s fotografiemi hrdinů a jejich vyznamenání – padlých rodinných příslušníků a příbuzných a byli na ně náležitě hrdi. S radostí nesli tváře a jména svých tatínků, maminek, dědečků a babiček – prostě svých předků, kterých si dodnes velmi váží. Každý měl na své hrudi Georgijevskou stužku -  symbol památky vítězství nad nacismem.

Akce byla zahájena na Loretánském náměstí u pomníku Edvarda Beneše před budovou ministerstva zahraničních věcí (Černínský palác). (viz obr. E. Beneš)

Jen o nějakých 30 m dále je v objetí zeleně a kvetoucích šeříků byl květinami obložený pomníček padlého Rudoarmějce s nápisem v ruštině a češtině „Věčná sláva soudruhu Běljakovi padlému za osvobození Prahy“. (viz obr. Beljakov)

Akci organizovalo několik občanských spolků, které podepsaly Memorandum o spolupráci. Hlavními organizátory byly: Občanské sdružení pro multikulturní společnost, Pražský Telegraf, Koordinační rada ruských krajanů, Všekozácký Svaz Českých zemí a Slovenska, České mírové fórum, Společnost

Ludvíka Svobody, Slovanský výbor ČR a Český svaz bojovníků za svobodu.

Proti minulému ročníku přibylo několik dalších spoluorganizátorů, jako např. „Aliance národních sil“ a „České mírové fórum“, jejichž předsedkyně PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D., právě hovoří. (viz obr. Hovoří PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D)

Účastníci akce měli kromě fotografií padlých, i jiné upoutávky, prapory -  mohli jsme vidět i prapor Českého mírového fóra, Aliance národních sil – ANS - a hesla. Z oken ministerstva zahraničí, před kterým se zahájení akce odehrálo, nikdo, ani pan Zaorálek, účastníkům nekynul.

Byli přivítáni hosté. Lidé přišli veřejně uctít památku vojáků, kteří bojovali na frontách II. světové války za osvobození Evropy od nacismu, i těch, kteří pomáhali osvobozujícím armádám v týlu, a dále všech vězněných a nuceně nasazených i všech dalších nevinných obětí. Účastníci přišli především se záměrem zachovat ve společnosti a v rodinách osobní vzpomínky na generaci, která zachránila svět od nacismu. Vzhledem ke stávající nebezpečné mezinárodní situaci považovali mnozí svoji účast též za symbolické vyjádření občanského postoje — odporu k válce.

Od roku 1989 se v naší zemi projevuje snaha pozměnit oficiální historii a to tak, aby vyhovovala jistým mocenským skupinám a jejich snahám o manipulaci společnosti jako celku. Tento trend je do očí bijící ve všech veřejnoprávních a mainstreamových sdělovacích prostředích a pak především ve školách. Je tedy třeba neustále připomínat, že naši předci položili své životy za to, abychom my všichni mohli žít. A také je nutné říkat zcela jednoznačně, že naši zemi osvobodila především Rudá armáda.

Z pódia zazněla i tato slova:

„Vzpomínám na 360 tisíc československých občanů, kteří položili životy i za můj život. Ti všichni si zaslouží úctu. A bohužel není málo rodin, které vůbec neví, jak jejich blízcí skončili a kde. Pamětníci již pomalu nejsou a současná, hlavně mladá generace, by měla vědět, jak to skutečně bylo. Protože není málo těch, kteří historii překrucují…… Ocitujme vzkaz jedné z mladých: „Připnu si Georgijevskou stužku na kabát, koupím kytici květin a položím ji pod pamětní desku obětem války. Ta kytice ale bude patřit i milionům padlých sovětských a spojeneckých vojáků, jako projevení vděčnosti za můj, a nejen můj, zachráněný život.“

Po proslovech a vzpomínkách na některé konkrétní oběti se seřadili účastníci odhadem v počtu 2000 lidí za transparentem s českým a ruským praporem a nápisem „Bessmertnyj polk – Nesmrtelný pluk a na povel se vydali k Hradčanskému náměstí.(viz obr. Celicko)

Lidé šli a zpívali si. Kaťušu, Děň pobjedy a jiné písně., ruské i české (třeba „Pětatřicátníci“). Také se z řad účastníků ozvalo několikrát hromové „URÁ“. A bylo opravdu hromové. Někdo z účastníků za námi poznamenal: „Aby se nakonec ještě vláda nelekla a neutekla.“ A druhý dodal: „To by nebylo špatné, hlavně aby utekli hodně daleko.“  Bohužel místo čestných dělostřeleckých salv vícekrát zahřmělo a na pochodující se snesl lijavec. Na počet účastníků a mohutnost průvodu to ale nemělo žádný vliv.

Na Hradčanském náměstí bylo připravené kryté pódium, takže aspoň účinkující mohli být před nepohodou ochráněni. Meteorologům, podle kterých mělo v Praze pršet až v 18 hodin, to nevyšlo.

Nadšení účastníků a krásné dojmy z akce to ale vůbec nepoznamenalo.

V příštím roce by se akce „Nesmrtelný pluk“ – znamenající, že na padlé hrdiny se nezapomíná a vzpomínky na ně jsou věčné – nesmrtelné; měla rozšířit i do dalších měst. Bude mezi pořadateli za rok i KČP?

Z Prahy 8. 5. 2017,

V. Vítová - ANS,
M. Starý - KČP

Fotogalerie: Nesmrtelný pluk.