Německý pohraniční Neustadt opět ožil vzpomínkami bývalých ochránců hranic NDR a ČSSR

19.04.2016 08:05

Ani jemně uplakané počasí sobotního dne 16.4.2016 nemohlo zabránit konání již 6. setkání přátel - bývalých ochránců hranic z pohraničního praporu Posseck z NDR a 5. brigády Pohraniční stráže z Chebu.
Konání tohoto setkání se zúčastnilo kromě 12ti pohraničníků ve výslužbě z ČR také mnoho přátel a bývalých pohraničníků z Berlína, Heiligenstadtu, Žitavy, Drážďan, Erfurtu, Sonnebergu, Dermbachu a přirozeně ze zdejšího blízkého okolí saského Vogtlandu. O příkladně připravené prostory se zasloužili především němečtí přátelé Thomas Frühauf, Wolgang Rödel, Ralf Geigenmüller, Gerit Kaiser a Frank Kursawe.
Ve svých vystoupeních přátelé Florian Geyer, K.H. Kathert, H. Bosch, Frithjof Banisch, Jaroslav Horák, Egon Hammerschmidt a další vzpomínali nejen na společnou službu při ochraně svých státních hranic, ale z řady důvodů současného politického vývoje v rámci Evropy, ale i ve světě upozornili na nezbytnost pokračování v OSH nejen na úrovni EU, ale i jednotlivých evropských zemí. Nezákonná migrace nesmí mít "zelenou" ani v současných společenských a politických podmínkách, kdy v důsledku především nezodpovědné migrační politiky administrativy kancléřky Merkelové a některých dalších představitelů západoevropských zemí dochází k zásadnímu ohrožení společenských a kulturních hodnot evropských národů a jejich států.
Jednotlivá vystoupení byla vhodně doplňována promítáním dobových snímků a videí na filmovém plátně v pozadí vystupujících.
Chutné občerstvení doplňovalo velmi příjemné a přátelské ovzduší, ve kterém byly vzájemně předány mnohé dary a pamětní listy, symbolické vlaječky k 60. výročí vzniku Národní lidové armády NDR a k 65. výročí přijetí zákona o OSH. Předseda ašské sekce OSH KČP Milan Paučo a čestný předseda Václav Veselý předali spolu s Jardou Horákem na památku knihy našeho generála Fr. Šádka, které obdrželi za příkladnou mezinárodní spolupráci Wolfgang Rödel, Frank Kursawe, Werner Wagner, Ulrich Vogel a Ralf Geigenmüller. Pro přátele z Grenzkompanie Posseck byl předán na památku společný dar - symbolický talíř s pohraniční symbolikou a s věnováním.
Němečtí přátelé předali českým pohraničníkům do síně tradic krásnou námořní uniformu důstojníka NDR a pamětní listy pak byly předány některým českým přátelům za upevňování přátelství bývalých pohraničníků obou zemí. Jarda Horák pak dostal osobní dar od modeláře Franka Kursawe -
Vydařené přátelské setkání by mělo mít pokračování v Krásné u Aše 16.7.2016, kde se bude konat u příležitosti 65. výročí přijetí Zákona o OSH setkání bývalých příslušníků chebské 5. bPS, kterého se řada německých kolegů ráda zúčastní.
V závěru této mezinárodní přátelské a mimořádně příjemné vzpomínkové akce zazněla z reproduktorů tzv. česká hymna pohraničníků "NA STARÉM MOHELNU, NA STÁTNÍ HRANICI...".
Za vzornou pomoc při tlumočení bylo poděkováno kyticí a přátelským políbením Heike Kramrlové.

Text: Jaroslav Horák
Foto: Jaroslav Horák, Milan Paučo, Zdeněk Sluka, Jiří Dařena, Pavel Duchan, Wolfgang Rödel, Egon Hammerschmidt

Fotogalerie: Německý pohraniční Neustadt opět ožil vzpomínkami bývalých ochránců hranic NDR a ČSSR

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>