Nejaktivnějším oblastním KČP Zlínského kraje jsou Osičany-Morkovice.

26.08.2012 18:33

V Zlínském kraji je nejaktivnějším KČP oblastní sdružení Morkovice-Osičany, na čele s předsedou Františkem Kotkem a jeho paní .Jiřinou Vránovou. František nejen že pečuje a udržuje  vlastní Muzeum PS-SNB-Policie, ale je aktivní při organizování dalších akcí v rámci Morkovicka.

U příležitosti májových oslav u příležitosti 1.máje a 67.výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou organizoval setkání členů KČP a občanů Morkovic , v hotelu Bernard, kterých se zúčastnilo 70 lidí.

František Kotek se zúčastnil s dalšími 5 členy KČP setkání hraničářů Jižní Moravy, konané 16.června 2012 v Břeclavi. Setkání považuje za jednu nejlépe zorganizovaných akcí. Tohoto setkání se zúčastnili i členové KČP ze Vsetína pod vedením předsedy MěR  př.Zdeňka Vejpustka.

Další náročnou akci, kterou zorganizoval př.Kotek, byl  autobusový zájezd 18.8 na Setkání Čechů,Moravanů a Slováků na moravsko-slovenském pomezí v Holíči. Akce byla organizovaná KSČM ve spolupráci s KSS u příležitosti 68.výročí SNP a přátelství obou národu pod heslem :“Hranice nás nerozdělí“.  František  konstatuje, že počet účastníků se každoročně snižuje, neboť populace členů a pamětníků stárne. Na nižší účastí se ovšem zřejmě podepsalo i příliš teplé počasí. Zájezdu se zúčastnilo 44 lidí z toho 15 členů KČP. Při cestě tam se zastavili ve Vnorovech u pomníku Marušky Kudeříkové,  která byl fašisty ve věku 23 let popravena v roce 1943  za odbojovou činnost. K pomníku položili kytici květů. Při zpáteční cestě se zastavili na večeři v Koryčanech, kde mimo jiné pobesedovali o historii SNP a KČP.

Nejbližší akcí, na kterou se připravují  v Morkovicích, je účast na setkání Čechů a Slováků ve slovenském Varíně  u příležitosti 68.výročí SNP a ukončení bojů s Banderovci, které se koná 8.9.Taktéž se připravují na slavnostní shromáždění u příležitosti 20. Výročí vzniku KČP, které se koná 27.10. v České Třebové.

Členové KČP Morkovicka  také odebírají přes 20 zpravodajů Hraničář.

Z uvedeného vyplývá, že František Kotek je jedním z nejagilnějších členů KČP ve Zlínském kraji a zaslouží si za svoji obětavou práci pro KČP uznání a obdiv. Proto věřím, že NR KČP přihlédne k aktivitám a bude mu udělená za aktivní podíl na rozvoji KČP medaile I.řádu. Ocenění zaslouží už i proto, že přes zhoršený zdravotní stav. Musíme  také konstatovat, že  tak obětavých a aktivních členů KČP nejen ve Zlínském kraji, nepřibývá, ale naopak ubývá.

Předseda KRKČP Ing.Štefan Haviar