Nedáme vám naši zemi, naše dějiny, naše oběti!

28.03.2017 09:54

Ke skandálu umístění na brněnském Cejlu, míchanice posvátných jmen českých vlastenců a objetí se jmény nejhorších nacistických bestií, pravíme jménem pozůstalých po obětech nacismu toto:

Budeme tak dlouho organizovat různé akce, petice protesty, stížnosti a případné manifestace před budovou věznice i jinde v Brně, dokud magistrát města nezarazí tento ohavný projekt a stěnu (tabuli) neodstraní.

Stejně tak učiníme v případě, kdyby chtěl kdokoli realizovat pamětní artefakt na tzv. Německý dům, nebo do konce realizovat satanský projekt výstavby takového domu na takovém místě.

Město Brno nebylo jen sídlem brněnských Němců, kteří tu již za předmnichovské republiky tvořili agresivní menšinu s velkopanskými sklony a kteří právě z německého domu osnovali vražedné akce proti českému národu. V Německém domě proběhl slučovací sjezd Henleinpartej s NSDAP a zde se plánovaly masové zločiny proti Čechům. Po osvobození před rozvalinami Německého domu spočívaly hroby za osvobození města padlých rudoarmějců.

Brno bylo především město za první ČSR většinově české, kde dosud utlačovaný český národ nakonec dosáhl převahy. Bylo to město Masarykovo, kde byly na vynikajícím výstavišti na světoznámé výstavě roku 1928 předvedeny úspěchy republiky v budování státu. A tam vystavovali spolu s Čechy též ti Němci, kteří pochopili, že ČSR není nepřátelská, ale spolupracující země. Pak vše zničili >>sudeťáci<< s Henleiny a Franky, a s brněnskými Judexy, Folty a Schwsby v čele – a brněnští Němci se nechali opět zlákat vlastizradou a počali ničit a vraždit. Ve věznici na Cejlu, podobně jako na jiných místech Brna, byli popravováni dokonce i čeští vlastenci. 

Nacističtí zločinci jako esesák Judex, gestapák – brněnský Mengele Marquot, gestapácký vrah Koslowski, všechno brněnští Němci a další vrahové nemají místa vedle svatých jmen našich českých perzekvovaných, umučených a popravených. Toto nechť si laskavě uvědomí celý magistrát a zejména pan primátor, který se tak angažuje ve prospěch vlastizrádců ČSR.

My, pozůstali po obětech a bojovnících proti nacistům, nedovolíme nikomu, ani projektantům stěny na Cejlu, ani projektantům pamětních artefaktů na Německý dům, jejich konání. Oni nemají na takové akty žádné morální, natož historické právo. Německý dům byl zbořen válkou, kterou rozpoutali Němci a na jejímž začátku byl Mnichov – a podíl na ní nesou též brněnští nacisté. Brněnští a sudetští Němci nebyli odsunuti jako pomsta prezidenta Beneše ani nedošlo k etnické čistce, jak lžou například ministr kultury a jiní obhájci >>sudeťáků<<. Byl to legitimní mezinárodně uznaný akt schválený Postupimskou dohodou a Pařížskou reparační smlouvou. Naopak Němci nám Čechům stále dluží bilionové reparace, které odmítají po desetiletí splácet. Zkreslovat dějiny na jednotlivých excesech, za které se naše vláda již dávno mluvila, jak je zapsáno v Česko-německé deklaraci, je nepřípustné, nemorální a prolhané.

Žádný odsunutý československý Němec nemá právo na odškodnění a na vrácení majetku, pokud se dopustil zločinů vlastizrady a velezrady proti ČSR. A těch byly tak obrovská většina, že jen zlomek z nich – nějakých dvě stě tisíc v celé ČSR – nabyl práva zůstat v republice a bylo mu obnoveno čs. občanství. Ti ostatní – zejména milion sto šedesát dva tisíce šest set sedmnáct, tj. každý třetí obyvatel tzv. Sudet, vyznamenaných Hitlerem za zločin uloupení pohraničí – tohoto práva navždy pozbyl nejen dle dekretů, ale především podle článku XIII. Postupimské dohody a podle Pařížské reparační smlouvy. Pokud do republiky přijedou oni nebo jejich potomci, jsou tu podle mezinárodního práva i práva naší republiky pouhými návštěvníky a hosty. Nejsou >>navrátilci<<, nejsou >>čtvrtým bavorským kmenem<<, nejsou >>příslušníky sudetoněmeckého národa<<, jak to neustále blábolí jejich předáci z landsmanšaftu. 

Pánové Posselte a Zeihsele, prapotomci SL, a vaši čeští obhájci, dámy Mouralová a Marsová, pánové Bělobrádku, B. Doležale, Hermane, Kučero, Navaro, Nečasi, Palato, Roučku, Sobotko, Tollnere, Zlatuško a mnozí další, tato země je země tisíc let česká a patří Čechům, Židům, Slovákům a Moravanům, Slezanům, a Romům, a ne kolonistům Němcům, kteří sem přišli jednou na pozvání krále, ondy na pozvání církve a šlechty. A kteří vždy v dějinách se postavili na stranu nepřátel. 

A my z rodin, které na rozdíl od drtivé většiny československých Němců přinesly krvavé oběti republice, prostě neuznáváme takové skandální aktivity, jaké provozují přátelé brněnských Němců v Brně, jako je neuznáváme všude jinde v republice. A stále proti nim budeme protestovat, pokud budeme živi – a po nás přijdou naši potomci a budou dělat totéž, pokud s těmito činnostmi nepřestanete.

Jiří JAROŠ NICKRLLI,

pozůstalý po oběti gestapa,

příbuzný oběti Osvětimi