NE!!! radaru ...

31.10.2010 11:32

NE!!! radaru ...

V sobotu 31. ledna uspořádaly Pražská, Sředočeská a Plzeňská krajská rada KSČM na Palachově náměstí v Praze demonstraci proti americkému radaru v Brdech. Účastníci m.j. protestovali proti záměru schválit v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR obě smlouvy s USA, týkající se této problematiky. Na shromáždění občanů, zastupujících všechny generace a různé polické názory a hnutí vystoupil místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Ve svém projevu ubezpečil přítomné, že všichni poslanci za KSČM budou ve sněmovně hlasovat proti umístnění radaru na našem území. Budou iniciovat vyhlášení referenda k této ožehavé otázce. Jasně vyjádřil cítění 60% našich občanů k vybudování amerického obranného, protiraketového systému USA na území naší republiky.

Mimo jiné řekl, že nechceme v naší republice přítomnost žádných cizích vojáků. Chceme se všemi zeměmi žít v míru a na tom nechceme nic měnit.V závěru svého vystoupení použil citát Tomáše Bati. Kdyby neřekl čí jsou to slova,tak mnozí z nás si mysleli, že jsou to slova některého myslitele, nositele ideí Marxismu. Europoslanec Jiří Maštálka ubezpečil přítomné, že poslanci za KSČM v EP budou o protestech obyvatel ČR k otázce vybudování radaru informovat v parlamentu a žádat vyjádření europoslanců k otázce budování amerického "protiraketového deštníku" v zemích unie.Účastníky demonstrace jménem obyvatel Vojenského újezdu Brdy pozdravil starosta Rožmitálu pod Třemšínem Josef Vondrášek,řekl, že většina občanů zde žijících nechtějí žádný radar a žádné cizí vojáky.

Pozdravy přednesli i předseda Plzeňské a Středočeské KR KSČM. Vystoupil i host ze spřátelené Die Linke ze Saska. Před odchodem k Americkému velvyslanectví zazpívali demonstranti Česko-Slovenskou hymnu (Kde domov můj, Nad Tatrou sa blýská) . Mezi účastníky bylo vidět mimo hesel, vlajek a třepetalek i šestnáct praporů Klubů českého pohraničí.

Více než tisíc lidí se pak vydalo k ambasádě USA aby europoslanec Miloslav Ransdorf a Vojtěch Filip předali jejich jménem dopis presidentu Obamovi, v němž ho informují o nesouhlasu většiny obyvatel s radarem USA v Brdech a jehož text odsouhlasili.Žádáme presidenta Obamu, aby s naším nesouhlasem s výstavbou americké radarové základny v naší republice seznámil i občany USA.

Maršálek, Nyš

Fotogalerie: NE!!! radaru