Navštívili jsme Muzeum na Kótě

22.08.2015 10:59

Rozvadov – Členové Klubu českého pohraničí z Jinec, Dobříše a Příbrami využili příjemného letního počasí a navštívili nedávno vybudované Muzeum Pohraniční stráže.

Jednalo se vlastně o dlouho odkládanou reakci na pozvání od Viktora Osičky. Až letos v červenci se povedlo a my jsme se objevili na chodbách rekonstruovaného a pěkně vybaveného objektu na Kótě v Rozvadově.

Musíme ocenit velký kus práce, který vykonali všichni, kdo s vybudováním tohoto díla pomohli. Nám starším připomenou a naše děti i vnoučata docela věrohodně seznámí s prostředím, v němž jsme tehdy žili. Asi těžko jim může někdo zprostředkovat praktická cvičení z taktiky v přilehlém členitém, zasněženém terénu, ale vybavení místností je jako tenkrát – služebna dozorčích, spojařská dílna, velitelské kanceláře, ložnice i pévéeska. K dotvoření dojmu jsou zde vystaveny součásti výstroje a výzbroje, písemnosti, tabulky, dokonce i model signální stěny i s hlídkami, psy, koňmi.

Přátelé, kteří mne doprovázeli, u Pohraniční stráže nesloužili, ale expozice na ně udělaly velký dojem. Marie Maršálková si mimo jiné po mnoha letech znova vyzkoušela rozborku a sborku samopalu. Jaroslav Černý z Dobříše a Anežka Pitauerová z Příbrami se zajímali o některé detaily související se službou na státní hranici.

Po shlédnutí expozic tohoto muzea můžeme vřele doporučit návštěvu nejen bývalým ochráncům československých státních hranic, ale zejména těm, kteří by si o minulosti naší země chtěli udělat objektivní představu a především mladým lidem a dětem, pro které je mnoho exponátů velmi zajímavých.

TEXT a FOTO: Miroslav MARŠÁLEK

Fotogalerie: Navštívili jsme Muzeum na Kótě

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>