Návštěva Košariská a Prašník – u příležitosti SNP

19.10.2017 13:22

Členové OV ČSBS Břeclav zastoupeni předsedou Okresního výboru Mgr. Václavem Vaňkem a též v téže osobě prvním místopředsedou ÚV ČSBS, jeho manželkou a předsedou Okresní rady KČP Břeclav JUDr. Jaroslavem Baťkou se v sobotu dne 27.8.2017 účastnili pietních aktů na území Slovenské republiky u příležitosti oslav 73. výročí Slovenského národního povstání. V první části návštěvy na Slovensku byly členy delegace položeny květy k pomníku generála Milána Rastisláva Štefánika v jeho rodné obci Košariská. Jedním z padlých hrdinů při bojích ve SNP v roce 1944 byl i rodák z břeclavska, partyzán jihomoravské obce Lanžhot, Janko Bystřický, kterému delegace vzdala hold a položila kytičku na místo jeho posledního odpočinku. Následovala návštěva pomníku velitele Druhé Stalinovy partyzánské brigády Iĺji Daniloviče Dibrova. Další návštěvou delegace pak bylo položení květů k památníku partyzánů SNP na hřbitově v Prašníku, Prašník – Pustá Ves. V místním přírodním amfiteátru Prašník pak následoval bohatý kulturní program. Mezi hosty vystoupil se svojí zdravicí za ÚV ČSBS jeho místopředseda a člen Klubu českého pohraničí Břeclav Mgr. Václav Vaněk. Poté následoval krásný program této významné události, kde vystupovaly folklórní soubory Krakovanka našich slovenských přátel, lidová hudba Petra Obucha a Spevokol Holeska. Dalším bodem bohatého programu pak byla i ukázka bojů od členů Klubu vojenské historie i plánované zapálení tradiční vatry u příležitosti výročí SNP. K této atrakci bohužel nedošlo, neboť účastníky vyhnala z této krásné akce nastupující bouřka, která propukla plnou silou okamžikem ústupu všech hostí. Cesta na Moravu pak probíhala za vytrvalého deště i bouření celou cestu až do Břeclavi. Přesto všechno byli členové delegace velmi rádi a poctěni, že se mohli této vzpomínkové akce a pietních aktů zúčastnit, neboť i nadále tyto akce stvrzují naše přátelství a bratrství se slovenskými bratry.   

JUDr. Jaroslav Baťka
předseda OR KČP Břeclav

Fotogalerie: Návštěva Košariská a Prašník – u příležitosti SNP