Naše národy hranice nerozdělí

27.09.2013 07:06

Jednou z dílčích oslav 69.  Výročí Slovenského národního povstání bylo v sobotu 24.srpna 2013 již 23. setkání občanů obou bratrských národů Čechů a Slováků na moravsko-slovenském pomezí v Dubňanech. Na této krásné akci bylo i šest členů olomouckého KČP, kteří se připojili k VSA z Prostějovska. Setkání, které probíhalo pod heslem „Naše národy hranice nerozdělí“ , dalo shromážděným možnost se ještě více upevnit v přesvědčen í, že nadcházející volby budou mezníkem  v dalších snahách o zajištění lepší budoucnosti občanů ČR. Vystoupení zástupců KSS a Socialistického svazu mladých ze Slovenska a vystoupení velvyslankyně Bolívarvské republiky Venezuela ,přednesené krásnou slovenštinou ,vyvolalo velké ovace. S ne menším nadšením vyslechli přítomní projev zástupce KSČM Pavla Kováčika, který připomněl přání, aby se nám všem splnil sen o lepší budoucnosti. Potlesk byl jasným důkazem, že účastníci setkání jsou již dávno rozhodnuti – budou volit KSČM.

Ewa Konečná-KČP Olomouc