Národní park Malá Fatra

05.07.2008 07:19

Je znám i svým významným kultovním místem, obcí Těrchová, chcete-li rodištěm slovenského Robina Hooda, nesmrtelné postavy slovenské národní mytologie Juraje Jánošíka (1688 až 1713), který prý bohatým bral a chudým dával. Nejstarší známou písemností o Těrchové je zakládací listina z 22. dubna 1580. Současnou pozoruhodnou dominantou obce je římskokatolický chrám (foto) patronů Evropy, sv. Cyrila a Metoděje, který v polovině minulého století (1949) definitivně nahradil kostel sv. Martina z roku 1731. Do té doby v Těrchové kostel vůbec nebyl a věřící chodili světit církevní svátky a přijímat svátost oltářní do 15 km vzdáleného Varína.

Malebné údolí říčky Varínky v úchvatném prostředí Národního parku Malá Fatra je doslova stvořené jak pro nenáročné, klidné procházky, tak k horským túrám. Ať už dáme přednost první či druhé variantě, zaručeně si nenecháme ujít výjezd lanovkou na Chleb (foto) odkud je nejen překrásný výhled na okolní kopce, ale i nejedna příležitost získat řadu pozoruhodných fotek. Připomeňme, že Národní park Malá Fatra byl vyhlášen před dvaceti lety – v roce 1988. Leží v severní části stejnojmenného pohoří Slovenska a přes 80% z celé jeho plochy (22.630 ha) pokrývají lesy s 900 vyšších rostlin, 30 druhy savců, 118 ptáků a více než tisícovkou druhů hmyzu.

Nejznámější slovenský zbojník se v Těrchové narodil před 320 roky. Ve svých osmnácti vstoupil do armády (1706). To bylo v době, kdy část uherské šlechty revoltovala proti Rakušanům a voják Jánošík vystřídal obě strany konfliktu. Seznámil se s lupičem Uhorčíkem a s jeho družinou pašoval koně do Polska. Brzy se stal vůdcem „horních chlapců“ a jejich lup na trzích prodával Uhorčík. Jánošíka poprvé chytili v roce 1712, ale podplatil stráže a utekl. Po udání byl dopaden znovu a za loupeže odsouzen k smrti. V Liptovském Mikuláši byl oběšen krátce po pětadvacátých narozeninách v roce 1713. Pominout nelze, že od roku 1910 bylo o Jánošíkovi napsáno 46 knih, 19 divadelních her, Jánošíkovské téma se prosadilo i ve slovenské kinematografii (1921).

Přístup k pamětihodnostem Malé Fatry je možný z řady slovenských měst a obcí, včetně již zmíněného Varína – místa známého i z historie Slovenského národního povstání a bojů s Banderovci. Právě ve Varíně, při letošním setkání Čechů a Slováků u pomníku příslušníka SNB, zazněla vzpomínka Dimitrije Bařiny, podplukovníka ve výslužbě (u mikrofonu), který mj. řekl, že boj s Banderovci, kteří utíkali na západ, jej v srpnu 1947 zavedl až na Českomoravskou vrchovinu (Třešť – Telč). Podplukovník Bařina, ale i generálporučík Ing. František Šádek, vyzvali přítomné k obhajování historické pravdy u dnes často zkreslované minulosti a cti lidí, kteří věnovali své síly i životy budování a obraně sociálně spravedlivé společnosti.

Fotogalerie: Národní park Malá Fatra

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>