Setkání příslušníků 3.b. PS Karlovy Vary

01.11.2013 06:24

Na setkání příslušníků 3.b. PS Karlovy Vary jsem v diskuzi uvedl některé údaje  a skutečnosti o činnosti Německého velkokapitálu a o práci PS.Př.Vrzalová vyjádřila přání, abych o tom napsal do HRANIČÁŘE, protože je to málo známé.Tímto vyhovuji jejímu přání.Podotýkám, že informace jsem získal z tisku, brožur, časopisů a výstavky o Babicích a PS.

O činnosti Německého velkokapitálu, revanšistů a Landsmašaftu bylo napsáno mnoho článků.Připojuji se k nim.

Německý velkokapitál vyvolal již dvě Světové války, z nichž druhá měla strašlivé následky  a dnes jeho armáda-Bundeswehr dokončuje to nestihl před 70lety.Po druhé světové válce lidé přísahali, že to znovu již nepřipustí.Dnes se však válčí po celém světě pod klamnou záminkou, že se jedná o boj za demokracii, za svržení diktátorů, proti porušování lidských práv apod.

Je mír  a přesto na příkaz Německého velkokapitálu byly způsobeny různým státům(¨Portugalsko, Řecko, Španělsko, Irsko)větší škody než za války.Na př. v Řecku za 2.světové války zemřelo hladem 600 000 obyvatel.Měli dostat reparace za škody v 2. světové válce způsobené Němci.Dnes, když usilují o půjčku, tak o tyto reparace nesmí žádat.V Polsku celý národ pracuje celý národ 2 měsíce v roce pro Německé banky na úhradu dluhů.Když Evropa hoří, vždy to zapálili  Němci.

  • Anektovali NDR a byla to první změna vlastnictví po 2. světové válce.
  • Rozpoutali válku proti Jugoslávii a podíleli se na rozbití Československa.
  • Vyslal Bundeswehr bojovat do zahraničí a tím porušili svoji Ústavu i  Meziná rodní právo.
  • Německá policie má právo zasahovat 60 km do vnitrozemí ČR.
  • Pod Německým vlivem je armáda Nizozemí a Polska.
  • Landsmanšaft prohlašuje, že příští sjezd bude mít v Praze.

To jsou některé údaje, jak Německý velkokapitál začíná ovládat Evropu.

Dnešní režim u nás vznikl na základě lží a velkého podvodu, což trvá a vrcholí v současné době.PS byla elitní částí ozbrojených sil.Přísahali jsme, že budeme chránit socialistickou vlast a stále to trvá.

Po kontrarevoluci v r.1989 vládnoucí síly rozpoutaly proti nám velkou kampaň a šíří o nás lži a pomluvy.Překrucují pravdu, osočují a i zavírají.Proč?Mají z nás obavu, protože máme pravdu, nesklonili se, neohnuli se a nepoddali se nové moci.

O tom svědčí setkání bývalých příslušníků po brigádách i Celostátní sjezdy

Za pravdu i mnoho světových velikánů položilo své životy.U nás Jan Hus, kterého církev zavraždila upálením a dodnes se našemu národu neomluvila.Naopak chce si přivlastnit a ukrást i majetek, který ji nikdy nepatřil.

 

Uvědomují si, že být bohatý, znamená i mít moc.

Osočují nás, že jsme chránili a bránili Státní hranici, kde narušitelé i naši příslušníci přišli o život.Porovnejme, kdo byl útočníkem, k.dyž narušitelů přišlo o život 287 a ochránců hranic 478.Uvedeno na panelu, instalovaného spolu s Babickým případem v Ostrově.Výstavku připravila antikomunistická organizace.Přitom uvádějí klamný údaj, že pohraničníci si vzali život sami.

V Babicích protistátní skupina, ukrytá na faře zavraždila celý Národní výbor, který měl schůzi.Přitom uvádějí, že tito vrazi byli potom soudem nespravedlivě odsouzeni a to proto,že byli demokraté a vlastenci.

Jednání proti zákonu je trestná za každého režimu.R.Vaněk prováděl rozbor narušitelů SH a zjistil, že z těchto bylo jen 7 % politických a ostatní patřili ke spodině lidské společnosti.

Dnešníma očima se nelze dívat na tehdejší události, protože jsme byli na hranicích dvou světů, kde probíhal třídní boj v mezinárodním měřítku.

Tehdy byl přijat „Zákon o ochraně státních hranic“.Bylo vytýčeno hraniční a zakázané pásmo, kam směl občan vstoupit jen s příslušným povolením.Kdo tam vstoupil bez povolení věděl, že porušuje zákona a bude vzat k odpovědnosti.

Jak účinný to byl zákon svědčí skutečnost, že rapidně klesl počet narušitelů.

Je zarážející, že v období let 1949-51 jich bylo 1200 a za další dva roky  jen 500 a potom počet stále klesal.

Kdo je tedy v právu, kdo porušuje zákon?Kdo nese odpovědnost za zákeřně zabitého pohraničníka  např. V Českých Hamrech, který legitimoval neznámého člověka a ten jej zastřelil.Uvedený měl jít za 5 dní do civilu.Měl mladou ženu a dvě děti.Kdo se omluví pozůstalým?Přitom jsou instalovány pomníky, jeden na Sv.Kříži, kde je vrah uvedeného pohraničníka uveden jako ten, kterému bylo ublíženo, protože neunikl spravedlivému trestu.Avšak jméno zavražděného pohraničníka zapomněli uvést.

Dnes jsou vrazi a agenti západu jejich pomocníci odměňováni a oslavováni i když jsou to vrazi.Vstupte dnes, byť i neúmyslně na zakázané území, kde jsou vojáci USA (např. na Kubě), tak se ocitnete bez soudu ve vězení na základně Guantanamo na dlouhé roky.Ještě hůř dopadnete, když budete mít u sebe zbraň.Také uvádím dva naše občany, kteří v Řecku jen fotografovali vojenskou základnu, aniž by tam vstoupili a hrozilo,jim až 20 let vězení

Také nám vyčítají ženijní zabezpečení  na hranicích a při tm to byla hračka proti zátarasům mezi Mexikem a USA.Přitom tam Mexičané šli za prací  a ne škodit jako u nás a při tom tam byli stříleni jako zajíci.Za rok více než u nás narušitelé za celou dobu PS.Totéž se děje na hranicích mezi Izraelem a budoucím státem Palestina, nebo betonová stěna přetínající Korejský poloostrov v šířce až 10 metrů a nahoře jezdí auta.To však mravokárci u nás neodsuzují.

Službu na Státní hranici absolvovalo ½ milionu příslušníků a jen jeden se propůjčil ke špinění služby na hranicích.Při tom každý, kdo tomu rozumí věděl, že lže a klame.Lživé vysílání televize bylo jako mnoho jiných uvedeno ke  klamání občanů.Co k tomu říci.Jen to, že musíme šířit historickou pravdu o PS a socializmu.

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří