NA KRÁLOVĚ HÁJI BYLO PŘÍJEMNĚ A MILE

29.02.2016 10:17

Tato aktuality je poněkud se zpožděním, spíše už jako vzpomínku na setkání, které se na sklonku roku koná pravidelně a víme už i letošní termín (27. 11. 2016).

 

Mohli by to potvrdit všichni účastníci tradičního setkání (tuším už devátého – pozn. aut) „vlasteneckých organizací“ v závěru roku, kteří se nechali pozvat, přišli, zaplnili sál a jistě nelitovali. Tohoto velmi tradičního setkání se účastní lidé z KČP, SBČS, Společnosti česko-kubánského přátelství, Levicového klubu žen, ale také „zahrádkáři či „včelaři“. (viz foto účastníci)

Dokládá to např. také účast devadesátitříletého zasloužilého člena a funkcionáře KČP Miroslava Macka z Liberce, kterého jsme jednak rádi mezi sebou viděli a také proto, že zde byl představiteli krajské rady KČP a hosty dekorován nejvyšším vyznamenáním KČP „Vlasteneckým řádem“. (viz foto mac)

Oceněni byli i mladí lidé, kteří se pravidelně účastní akcí zejména KČP. Za některé z důvodu např. studijních povinností přebírali ocenění rodiče nebo babička či dědeček.

Akci pořádá několik organizací. Moderování se už tradičně ujímají představitelé Levicového klubu žen (LKŽ) a Klubu českého pohraničí (KČP). Moderátorské duo se potom představí pod zkráceným názvem, jako letos např. „Duo Zelba“ (Lída Zelinková, Oldřich Baťka).

Můžete vidět, že se tváří spokojeně a právem. Akce byla velmi zdařilá. Mezi hosty byli i vojenský přidělenec velvyslanectví Ruské federace podplukovník Dmitrij Něpomjaščych (na snímku níže uprostřed) a krajský zastupitel za KSČM ing. Miloš Tita (po jeho pravé ruce). Zcela vlevo je předseda krajské rady KČP Leoš Hamrský. Za nimi je mladý virtuos, který svým uměním mimo úvodní vystoupení ještě několikrát obohatil program. (viz foto čelo)

V první části programu vystoupil osmiletý Milan Kostelenec. Nebyl tu poprvé. Před dvěma lety udivoval přítomné hrou na příčnou flétnu. Tentokrát nám nadaný mladý umělec z listu zahrál na housle 5 minut trvající „Concertino v maďarském stylu“. Na housle hraje dva roky, hraje na soutěžích i s mezinárodní účastí a už z nich přiváží i ceny. (viz foto Milan)

Novinkou programu byl „Žiprho“. Zkratka pro „židle pro hosta“. První do „židle“ usedl podplukovník Dmitrij. Odpovídal na otázky týkající se mezinárodní situace, na Ukrajině, v Sýrii, přístupu Ruska, popularity Putina i jiné, na které byli účastníci zvědavi. Protože naše média informují tendenčně, zkresleně i nepravdivě, bylo to velmi zajímavé a poučné.

Mezi jednotlivými odpověďmi se zpívalo. Notu udávali zejména dva trochu odrostlí, leč stále švarní junáci a všichni kolem se s chutí přidávali.

Na „žiprho“ usedl i krajský zastupitel za KSČM, dlouholetý zkušený komunální politik a starosta města Ralsko v okrese Česká Lípa Ing. Miloš Tita.

Občerstvení – zejména tradiční skvělý boršč – zajišťovali frekventanti Střední školy gastronomie a služeb v Liberci.

Loučit se a odcházet se nikomu, ani hostům, nechtělo. Aby si milé chvíle lépe pamatovali, dostali hosté dárky od pořádajících organizací, také podplukovník Dmitrij podaroval představitele pořadatelů. Mezi dárky byla např. i CD-nahrávka z vystoupení Alexandrovců.

Kromě těch věcných si na závěr s harmonikou a přítomnými zazpívali několik ruských písní. Ruský host se potom s každým účastníkem osobně rozloučil, s mnohými zapózoval i pro objektiv fotoaparátu.

Milé, hezké. Takové budou určitě i vzpomínky na přátelské odpoledne 26. listopadu 2015 na Králově Háji.

M. Starý

Fotogalerie: NA KRÁLOVĚ HÁJI BYLO PŘÍJEMNĚ A MILE