Na Ďáblovce

20.09.2017 20:22

Pro účastníky pietního aktu u příležitosti oslav SNP v Makově připravil přítel Zdeněk Vejpustek přátelské setkání, přímo doslovně, na své domácí půdě, ve Vsetíně – Na Ďáblovce.

A to v prostředí, vsetínským členům známé pořádáním různých akcí OR KČP Vsetín, zejména soutěží pořádaných pro děti a mládež, připravil Zdeněk pro účastníky setkání řadu soutěží a bohaté občerstvení.

Účastníci na Ďáblovku přijížděli postupně z různých směrů, dle toho jak se orientovali ve valašských kotárech.  Po příjezdu se družně a společně zapojili do budování kempu. Zdeněk se postaral také o bohatý program. 

Proběhla soutěž v dovednosti, pro Valachy nezbytné, soutěž Sekání kosou. Našla se řada soutěžících v disciplíně, zdatně si vedla  Aťka V., která také byla vážným konkurentem vyhlašovateli soutěže. Výšlap na Ďáblovku dal také mnohým zabrat. Účastníci soutěží byli bohatě odměněni. Společně jsme na ohni opékali špekáčky, besedovali, při harmonice jsme si zazpívali. Setkání bylo družné a v mnohém pro budoucnost inspirací. Prostě přátelské odpoledne jak má být.

Zdeňkovi a přátelům „ na Vsetíně „ děkujeme a snad někdy příště. 

Miroslav Kovář

Fotogalerie: Na Ďáblovce