Místek 14.3.1939

14.04.2014 07:09

My, příslušníci KČP Olomouckého kraje sekce OSH Ostrava , jsme se  zúčastnili  14.3.2014 pietního aktu u pomníku Československých vojáků u Čajankových kasáren v Místku k 75. výročí, kdy 14.3.1939 příslušníci posádky, jako jediní v ČR, kladli  odpor postupujícím německým vojákům do Místku. Tato posádka kladla odpor až do doby, kdy jim došlo střelivo. Němci jeli od Těšína a byli velmi překvapeni, že narazili na takový odpor. Přestřelka trvala necelou hodinu, pak Němci přitáhli dělo, aby zničilo střelbou tuto statečnou posádku. Při tomto boji na německé straně přišlo o život 16-18 vojáků, na naší straně byli jen dva ranění. Potom se posádka bez nábojů a přesile vzdala a v šiku vypochodovala před namířenými fašistickými zbraněmi z kasáren. Kapitán Karel Pavlík, který našim vojákům velel, se pak v Ostravě zapojil do vojenské odbojové organizace „ Obrana národa“ a spolupracoval mimo jiné se štábním kapitánem Václavem Morávkem. Dne 4. září  1942 byl zatčen gestapem a 26. ledna 1943 byl popraven střelou do týla v Mauthausenu.

Již jsem se zmínil, že jsme 14.3.2014 přijeli do Místku. Vzali jsme si s sebou naší klubovou vlajku KČP SEKCE  OSH OSTRAVA. Zeptal jsem se zástupců města Místek, zda mohu tuto naši vlajku rozvinout při oslavě. Po delším váhání, kdy jsem jim musel vysvětlit, co KČP znamená, protože o nás zastupitelé města vůbec nic nevěděli, mi dovolili vlajku rozvinout. U pomníku byla zahrána Česká státní hymna, ale největší ostudou, jakou si kdo může představit, bylo, že na stožáru nebyla vyvěšena Česká státní vlajka. Po ukončení vzpomínkového aktu jsem v rozhovoru s představiteli města tuto skutečnost silně zkritizoval a s kritikou jsem nebyl sám, mnoho zúčastněných toto taktéž odsoudili. Zástupci města mně odpověděli, že na vlajku zapomněli. Takže jediná vlajka, která při vzpomínkové akci vlála, byla ta naše, Hraničářská sekce OSH Ostrava ! Při rozvinutí naší vlajky přišel ke mně pán a řekl mi, že je také pohraničník. Ihned se přihlásil do KČP naší sekce OSH Ostrava, dokonce mi ihned dal finanční příspěvek na naší činnost. Chtěl bych ještě dodat, že před odjezdem do Místku jsem telefonicky hovořil s Dr.Richterem, který mi řekl ano, vem tam vlajku-a ono se to vyplatilo! My všichni členové KČP, bychom měli mít větší odvahu a měli bychom veřejně vystupovat na různých  vzpomínkových a pietních akcí a to s vlajkami KČP. Jen tak budou o nás v naší vlasti vědět a také budeme lépe získávat nové členy KČP, příznivce a i odběratele časopisu

 Za sekci OSH Ostrava při KR KČP Olomouc-Zdeněk Bukovski