Milé setkání...

01.01.2011 14:27

Byl jsem osobně moc rád, že funkcionáři KR KČP, o.s. MSK mě pozvali na své zasedání do Háje ve Slezsku, které proběhlo v hotelu pod Ostrou Hůrkou. Tomuto zasedání byl taky jako host přítomen předseda NR KČP, o.s. Ing. Karel Janda. Jednání probíhalo v konstruktivním ovzduší a mj. se zabývalo problémy tížící KČP.

Po diskusním vystoupení předsedy Jandy jsem vystoupil i já s návrhem, aby alespoň 1x ročně se setkaly KR KČP z obou krajů – Olomouckého a Moravskoslezského k výměně zkušeností a poznávání míst setkání. 

Odpoledne pak byl zahájen již 19.ročník Rozmarného léta, po delší odmlce, ze zdravotních důvodů, jsem se opět potěšil z jeho pěkného programu.

Na této akci měla MěR KČP, o.s. Opava svůj zábavně branný koutek ve spolupráci s opavským klubem CO, o.s. ČR, který se mi moc líbil a byla na něm hojná účast dětí.

Chtěl bych poděkovat za pozvání a těším se na další setkávání.Více se dovíte na stránkách Moravskoslezského kraje a Opavy. 

Jan Kazda - předseda KR KČP,o.s. Olomouc