Mgr. Josef Šolc z Kroměříže slaví 70-tku

11.04.2016 21:39

Dne 28.2.2016 se př. Mgr. Josef Šolc z Kroměříže dožil jubilejní   70-tky

Josef je předsedou MěKČP v Kroměříži od roku 2004, dále je platným členem KR KČP Zl. kraje  a patří tak služebně mezi nejstarší funkcionáře KČP Zlínského kraje.

Nebyl pohraničníkem ovšem v rámci KR KČP  Zlínského kraje patří mezi nejvýznamnější dokumentaristy. I přesto, že nesloužil u PS, tak zpracoval kvalifikovaně Historii Dunajské pohraniční stráže.  O publikaci je mezi pohraničníky velký zájem.    Mimo to zpracoval i historii  Lidových milicí.

      Př. Josef Šolc je aktivním členem KČP, neboť se zúčastňuje většiny akcí, které organizuje KR a NR KČP a je nápomocen při organizování většiny akcí.

Za svoji práci byl oceněn ČU  NR, Plaketou  „Za obětavou práci pro vlast“, Medailí KČP III.st. „Za zásluhy o rozvoj KČP“  a je navržen na ocenění vyššího stupně.

      KR KČP přeje př. Mgr. Josefovi Šulcovi do dalších let hodně zdraví, pohodu v rodině a  také v kolektivu všech členů KČP nejen v Zlínském kraji. Děkujeme i jeho manželce, která je oporou v jeho záslužné činnosti.