Mezinárodní solidarita zvýší účinnost naší práce

06.03.2015 06:30

Sešli jsme se na Olšanech

Čeští, slovenští a němečtí vlastenci se sešli za velké účasti sdělovacích prostředků u  společného hrobu revolučních osobností včetně Klementa Gottwalda aby si připomněli události spojené s Únorem 1948. K této významné akci se oficiálně přihlásil i Klub českého pohraničí.

 

Bez provokatérů by to nešlo   

Pravicové sdělovací prostředky splnily „očekávání“ a využili toto výročí k antikomunistické kampani. Tradičně podhodnocovali počet účastníků a zveličovali účinnost trapných papírových transparentů, o které se střídali tři muži a jedno dítě. Reakce levicových médií jsem nezaznamenal.

 

Jak jsem to viděl já

Z tohoto setkání odnesl jsem si odnesl příznivé dojmy. V prvé řadě si cením skutečnosti, že v řadách účastníků silně převládali mladí lidé, i když mezi členy Komunistické strany Čech a Moravy a Klubu českého pohraničí byli i důchodci. A právě mladí převažovali také mezi řečníky. To se projevilo i na bezprostřednosti a spádu celého programu.

 

Hosté ze zahraničí

Jedno z nejvýraznějších vystoupení měl host ze Slovenska předseda VZDOR – strana práce Stano Pirošík. Zabýval se především složitým životem lidí za kapitalismu. Zdůraznil, že z lidských práv se stal byznys. Konstatoval, že i kdybychom se v práci přetrhli, za kapitalismu se lépe mít nebudeme.

Karl-Henz Wendt z Revolučního svazu přátel Ernsta Thälmanna hovořil krásnou češtinou. Vyzval, mimo jiné i v souvislosti s událostmi na Ukrajině, k boji proti válce a fašismu i proti všem formám falšování dějin. Ujistil, že mezinárodní solidarita povede ke zvýšení účinnosti naší práce.

 

Naši mladí

Tajemník Komunistické strany české 21 Vojtěch Mišičák podrobněji připomněl události před 67 ledy a krátce se zmínil i o složité situaci v levé části politického spektra.

Z trošku jiného soudku, ale skvěle zapadající do programu, byly básně napsané krátce po únoru 1948 přednesené mladým komunistou Davidem Pazderou, který jinak akci moderoval.

 

Celkový dojem

Přátelská atmosféra posilovala vědomí, že je třeba vytrvat v úsilí o radikální zlepšení podmínek života obyčejných – neprivilegovaných lidí. Na tom, že je to možné a dokonce nutné, se shodli přítomní zástupci všech generací.

Potěšilo mne, že mezi členy Klubu českého pohraničí (např. z Prahy, Kladna a jižní Moravy) byla asi nejpočetnější delegace z Příbrami.

Miroslav Maršálek

Fotogalerie: Mezinárodní solidarita zvýší účinnost naší práce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>