Mezinárodní den dětí – 1.6.2013

08.06.2013 07:28

         Již podruhé pořádal Klub levicové mládeže, za spolupráce s naším Klubem českého pohraničí a dalšími partnery sportovně-zábavnou akci pro děti u příležitosti jejich mezinárodního svátku. Poučeni z chyb v roce minulém – zejména organizačních, byla přípravě vlastního dne věnována maximální pozornost. Hlavním „tahákem“ byly ukázky RC modelářů a hlavně potom vlastní závody RC modelů, kdy se zúčastnili i modeláři z Prachatic.

         Při oslovování možných partnerů a sponzorů jsme se setkali s naprosto spontánním souhlasem i pomocí, výjimečně s jakýmsi odstupem až ignorancí. Někteří jedinci požádaní o ukázky své činnosti kategoricky odmítli účast kohokoliv, pro údajnou kolizi s jinou akcí ve stejný den. Se zamítavým postojem se prezentoval i jeden podnikatel, který byl žádán o věcný sponzorský dar s odůvodněním, že sám má málo. Naštěstí  tyto dvě zkušenosti byly jediné. Trochu nepochopitelný však byl přístup vedení města, které odmítlo partnerství na akci. Všechna tato odmítnutí mají zřejmě jediný důvod – akci zaštiťují jako hlavní organizátoři přeci mladí komunisté.

Ale organizátoři – levicová mládež i všichni ostatní se dokázali domluvit a hlavně dokázali „máknout“ a tak přípravy celé akce probíhaly bez jakýchkoliv zádrhelů. A jak se blížil onen den „D“ stal se největším problémem strašák zvaný POČASÍ. To i při sebevětším úsilí všech zainteresovaných zařídit nešlo. A tak jsme všichni doufali, že předpovědi norských specialistů vyjdou a mokré kapky nezačnou ve Volarech skrápět hřiště dříve, než v avizovaných 11:00 hodin.

         A tak se, v sobotu 1.června, po sedmé hodině ranní, začali scházet pořadatelé od všech zapojených organizátorů a spolků na hřiště Tatranu Volary a po osmé hodině bylo vše připraveno a mohlo se začít. To již přicházeli první dospěláci, popoháněni svými soutěží chtivými ratolestmi. Bylo připraveno mnoho soutěží a to pro všechny věkové skupiny. Každý soutěžící byl odměněn poukázkou do místního bufetu na odběr pití, sušenky a párku v rohlíku zdarma, protože cenu za ně uhradili komunisté ze základní organizace Volary. Ale popořádku.

         Akce byla zahájena příslušníky Policie České republiky – Cizinecké policie, konkrétně kynology Petrem Šindelářem a Petrem Boldou se svými služebními psy Xacem a Xirtem. Začali s předváděním poslušnosti svých „parťáků“, ať již na hlasové nebo posunkové povely, následovala odolnost služebních psů vůči výstřelům z pistole či jiným rušivým jevům a vrcholem pro zvědavé oči dětí i dospělých bylo zadržení pachatele, obrana „páníčka“ při snaze pachatele o útok na policistu nebo při pokusu o útěk. Také služební psi ukázali, co pro ně znamená jejich nos. Pomocník pětkrát vystřelil z cvičné pistole a poté sem psovod poslal svého psa a po pokynu „Hledej!“ měl pes najít v trávě vystřelené nábojnice. A netrvalo mu to ani půl minuty a dvakráte zalehl a označil psovodovi místo, kde nábojnice leží – a skutečně psovod ukazuje jednu a po chvíli i druhou nábojnici. Ten poté vybízí děti, aby se pokusili nalézt zbývající tři nábojnice. A že zde bylo dětí jako smetí – nikdo z nich žádnou nábojnici nenalezl. Po ukázkách se značkařem vyzvali policisté děti i jejich rodiče, zda se najde alespoň jeden odvážlivec a vyzkouší si, jaké to je, když se pes zakousne do rukávu, jestli vůbec a jak to bolí apod. A nutno s respektem a obdivem dodat, že se přihlásili hned tři kluci. Pomocník je navlékl do figurantských obleků a pes se na povel zakousl. V těchto chvílích si určitě nikdo z přítomných nedovedl představit, že by se mohl bez obav o své zdraví přiblížit k této dvojici – služební pes a policista nebo alespoň ke psovi. Že to možné je dokázal Petr Šindelář pokynem svému psovi, který zalehl a nechal se doslova obklíčit dětmi, z nichž každý měl povoleno psa pohladit a ten dělal jako by to bylo něco zcela normálního. Ale není tomu tak a jak vysvětlit psovod – psi musí umět být přátelští k malým dětem a musí strpět jejich doteky. A tak za velkého obdivu a neutuchajícího potlesku skončila ukázka kynologického mistrovství našich policistů od cizinecké policie a jejich opravdových a nenahraditelných kolegů – psů.

         Plni dojmů se děti začali věnovat soutěžím a hrám, za mocného povzbuzování svých rodičů, sourozenců a kamarádů. Ti nejmenší sbírali razítka za každou absolvovanou disciplínu, ať již to byl běh v pytlích, rovnováha na šneku, házení kroužků na zobák čápa, hod pytlíků na cíl, slalom mezi kužely a mnoho dalších, aby se, s již avizovanými a získanými poukázkami, vydali do bufetu, uhasili žízeň, pochutnali si na párku v rohlíku a zajedli to sladkostí.

         Soutěžní dopoledne bylo doplňováno mnoha ukázkami, kdy např. místní dobrovolní hasiči předvedli svoji techniku a vybavení, které si mohli malí kluci a holčičky i vyzkoušet a tak se navlékali hasičské bundy a přílby a poté měli možnost ukázat svoji přesnou ruku při shazování plechovek proudem vody, odměna - jak jinak sladká.

         Svoje ukázky předvedli i skuteční profesionálové – letečtí a automobiloví modeláři RC modelů. Přijeli ti z Prachatic a z Horní Plané. A byly to vskutku ukázky mistrovské, při kterých se tajil dech, a nejen děti je pozorovali s otevřenými ústy a neradi se s nimi loučili, tak je doprovodili alespoň mohutným potleskem a obdivnými výkřiky.

         Mezitím poznala vítěze i soutěž ve vybíjené, určená pro družstva děvčat ze 4. a 5. tříd základní školy a také soutěže v závodu koloběžek.

         Hlavním hřebem programu byl závod RC modelů aut. Jeli se modely 1:16 resp. 1:18 a to vyřazovacím způsobem. A finále za bouřlivého nadšení vyhrál místní závodník – Martin Kadlčík. Všichni vítězové  - nejen závodů aut – obdrželi krásné ceny a prakticky každé dítě si navíc odneslo ze svého dne nějakou maličkost a sladkosti.

         Ukázky, soutěže i přátelská posezení skončili, kapky sice nesměle, ale mírně dopadaly na trávník hřiště i návštěvníky, ale přesto zde většina ještě setrvala a docela obyčejně se bavila o prožitých zážitcích a pocitech.

         Své si odpracovali všichni z organizátorů a pro ně bylo připraveno překvapení v podobě guláše a všichni do jednoho pěli chválu na super kvalitu a lahodnost kulinářského výtvoru a někdo z přítomných prohodil – „to nebyl guláš, to byl král gulášů“. A tak nezbývá než tlumočit autorovi Tomáši Bakovi - děkujeme!

         A bylo by nefér nepoděkovat všem, kteří se zasloužili o krásné dopoledne pro děti, a tak děkuji Klubu levicové mládeže Volary coby hlavnímu organizátorovi, Klubu českého pohraničí o.s. Rudouše Kočího Volary – tradičně spolehlivému partnerovi, Tatranu Volary – bez něhož by nebylo kde soutěžit, kde ukazovat a předvádět ani kde se napít, najíst a posedět, Domu dětí a mládeže Volary – za perfektní přípravu a neocenitelné nápady, Základní škole Volary za poskytnutí tělocvičny pro soutěž ve vybíjené a rozhlasového zařízení pro moderátora akce a samozřejmě – to nejlepší nakonec – Sboru dobrovolných hasičů Volary za samozřejmou pomoc a angažovanost. A nesmím zapomenout ani na moderátora celého dopoledne – Láďu Berana.

         A obzvlášť hodně díků patří našim sponzorům, kteří ať již finančně, věcně či jinak napomohli realizaci celé akce a nezapomněli na to, že akci jsme dělali pro děti a ty nezajímá, zda jsou organizátory mladí komunisté, bývalí hraničáři či kdokoliv další. Ještě jednou děkujeme za všechny spokojené dětské (ale i dospělácké) tváře.

         Musím poděkovat i vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města paní Janě Tkáčové za nezištnou a jaksi samozřejmou pomoc organizátorům.

Takže ke spokojenosti nás všech chybělo opravdu už jenom to počasí, protože i od toho deštěm hrozícího se odvíjela i četnost přítomných. Faktem ale zůstává, že se sportovní dopoledne pro děti bylo úspěšné a stává se již tradicí – a proto vzhůru za 3. ročníkem v roce 2014.

 

                                                        František Zach, KČP o.s. Rudouše Kočího Volary

Fotogalerie: Mezinárodní den dětí – 1.6.2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>