MDŽ 2014

28.03.2014 06:10

Žena-matka, manželka, milenka, dárkyně života, jistota po  celé pouti našeho života

I přes záplavu různých politických událostí na domácí scéně i ve světě, nezapomněli členové a přátelé Oblastní rady KČP Olomouc na to, abychom vzdali hold našim ženám při příležitosti Mezinárodního dne žen.  Již 11. března 2014 v čele s Levicovým klubem žen v Olomouci , pod záštitou OV  KSČM Olomouc a ve spolupráci s Vlasteneckým sdružením antifašistů Olomouc, jsme uspořádali  krásné odpoledne věnované ženám. Také letos byla schůzovní místnost OV zaplněna do posledního místa nejen ženami, ale i muži, kteří se důstojně ujali úlohy hostitelů. Stoly byly plné lákavého občerstvení, k dobré náladě přispělo kulturní vystoupení dvou členek jak VSA, tak KČP a také hudba a písničky v podání hudební skupiny pana Boka. Zábava byla družná, připíjeli jsme na další úspěšná léta a na zdar blížících se voleb, o nichž přesvědčivě promluvil předseda OV KSČM a poslanec Dr. Alexander Černý. Domů jsme si kromě rudých karafiátů odnášeli i hřejivý pocit ze slov s. Černého a hlavně přesvědčení, že stále mají své pevné místo ve společnosti-nejen ženy, ale i všichni lidé, kterým není lhostejný osud naší krásné země.

A netrvalo dlouho a ihned další den -ve středu 13.března, jsme tento významný mezinárodní den oslavili společně se sesterským klubem VSA Olomouc v prostorách, kde se společně každou středu setkáváme na besedách VSA a KČP. Potěšilo nás, že  s námi přijelo slavit tento den také devět  přátel z VSA Prostějov. Úvodní slovo s přáním přednesl náš předseda Ing. Karel Šimek . Naše ženy , ale i  muži , se nenechali zahanbit,  ženy připravily  bohaté pohoštění, k dobré náladě opět přispěla kulturní vložka našich žen, a také hudba se zpěvem skupiny pana Boka, se kterou jsme zpívali oblíbené písničky sice  všichni, ale zdaleka nás převyšovala a vynikala naše členka Miluška Dvořáková. Jako každým rokem jsme všechny přítomné  ženy odměnili rostlou květinou , protože ženy jsou nejkrásnější  květiny našeho života. Ve skvělé náladě jsme se po několika hodinách rozloučili s přáním, abychom se opět za rok setkali v tento den alespoň ve stejném počtu.

Ing. Karel Šimek-OR KČP Olomouc