Malé ohlédnutí za rokem 2015

12.12.2015 16:36

Každá organizace koncem kalendářního roku hodnotí a posuzuje svoji činnost  za uplynulý rok se svými klady i zápory, co se podařilo splnit a jaké se vyskytly nedostatky.

Na základě rozboru se vytyčuje směr další činnosti.Tak postupovala i naše OR KČP na jednáních v listopadu a v prosinci t.r.Jedním z velkých kladů byla a je aktivita, obětavost, skromnost a úsilí všech členů OR.Tímto navazuje na práci svých předchůdců z r.1994, kdy byl v Karlových Varech KČP a postupně v různých místech okresu.Od té doby rozvíjí svoji úspěšnou činnost až po současnost.Upevňuje  spolupráci se společenskými organizacemi a vlasteneckými spolky, zejména s LKŽ, ČSŽ,OV KSČM, Českým svazem bojovníků za svobodu, Militer klubu.Členové svojí účastí  se podílí na oslavách a různých výročích v K.Varech, Ostrově, Nejdku.Velkou účast jsme měli na akci NR KČP v Praze k 70. výročí konce 2.světové války a osvobození naší vlasti Rudou armádou od fašismu.

Naše delegace uctila památku památku armádního generála a prezidenta L. Svobody  v Hroznatíně. Zúčastňujeme se setkání pohraničníků brigád PS v Chebu, Aši, D.Žandově, Horní Plané a přispěli jsme na zřízení Památníku obětem fašismu v Chebu. Organisovali jsme úspěšné pohraničníků 3.b PS Karlovy vary za složitých podmínek s dobrou účastí i průběhem.Uctili jsme oběti „Pochodu smrtiů“ na hřbitově v 

K. Varech i uctění památky zavražděných v koncentračním táboře  v Ostrově, Nové Roli.Máme podíl na Výstavě osvobození Karlovarska.Nezapomínáme na ocenění naších členů a sympatizantů.Namátkou uvádím př. Honzáka, gen. Vacka, př. Zvěřinu, př. Dvořáka.To je shrnutí některých akcí

z aktivní činnosti členů OR KČP K. Vary.Na těchto se zejména podílí předseda př. Soukup, který je členem KR a kdy př.Novotná je velmi aktivní v LKŽ a spolupracuje s ženskými organizacemi.Př. V. Novotný, jako místopředseda OR KČP nese hlavní tíhu při zajišťování veškerých akcí, administrati-

vou i jednání s jinými subjekty.Přitom je členem KR i NR KČP.Př.Dvořák, přesto že je nemocen obstarává zveřejňování článků do sdělovacích prostředků a internetu.Udržuje styk se Slovenskou obdobou našeho Hraničáře „Červená liška“.Podílí se na zpracování zpráv z jednání i tvorbě různých Pozvánek na akce.Př. Kucián je obětavý a skromný člen OR a podílí se na zajištění akcí i dopravou.

PhDr. Musil je členem Městského zastupitelstva a jako historik přispívá svými odbornými články do místního tisku.

Př. Kučera  se účastní různých akcí, zajišťuje propagaci a zaslouží uznání, kdy ve svých letech, kdy jiní již odpočívají.

Taková je naše bilance a z toho vycházíme v plánování činností na příští rok 2016.

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří