Malá příbramská výprava

05.04.2013 06:29

Praha – Dost velkou pozornost vzbudila na Příbramsku pozvánka na slavnostní setkání konané u příležitosti 70. výročí bitvy u Sokolova. Uskutečnilo 26. března a organizovala ho Středočeská Krajská rada Klubu českého pohraničí (KČP) a Společnost Ludvíka Svobody (SLS). Vypadalo to, že na akci přijede řada zájemců z různých organizací okresu. Přítomni byli však nakonec pouze zástupci Okresní rady KČP Příbram, která je od loňského roku kolektivním členem SLS. Kromě předsedy OR ji zastupovala i členka KR a OR Václava Králová.

Mezi hosty, které přivítal předseda Krajské rady KČP Jiří Pokorný měla čestné místo prof. Zoe Klusáková Svobodová. Sled událostí, které jsou spojeny se vnikem i působení československé jednoty na území Sovětského svazu za 2. světové války připomněl Milan Havlíček.

Velmi působivé vzpomínky na svého velitele i na chvíle strávené v československé jednotce nám sdělil plukovník Václav Přibyl.

U této příležitosti obdrželi vyznamenání někteří aktivní členové KČP a SPS i organizace. Plaketu Za obětavou práci pro vlast převzal z rukou prof. Klusákové i náš dobrý známý ze sousedního Berounského okresu přítel Vladimír Morda

Po několika dalších vystoupeních shlédli Příbramáci společně s dalšími nejvytrvalejšími účastníky  druhý díl filmu Otakara Vávry Sokolovo.

Miroslav Maršálek

Fotogalerie: Malá příbramská výprava