Makov 2015 – vzpomínáme u příležitosti 71.výročí SNP

11.09.2015 06:55

Slunného dne 27. srpna 2015 jsme se z Olomouce plně obsazeným automobilem dopravili na moravsko-slovenské pomezí k památníku 1.československé brigády Jana Žižky u Makova, abychom si spolu s asi 500 účastníků zavzpomínali na události v této oblasti před 71 lety-v době Slovenského národního povstání. Oslavy začaly obě naše státní hymny, Slovenská a Česká –za dělostřeleckých výstřelů. Zúčastněné přivítal starosta Makova: Ing.JurajaBlanára-poslance NR SR a předsedu Žilinského samosprávného kraje, Sergeje Nikitina-tajemníka ruského velvyslanectví v SR, plk.Petra Lessyho-1.velvysl.tajemníka Policie ČR na Velvyslanectví v SR, pplk.Juraja Drotára ze SZPB, pplk.Karla Vaculíka-předsedu historické skupiny 1.čsl.part.brigády, delegace ČSBS Vsetín, Ostrava, Valašské Meziříčí, Frýdku Místku, OV KSČM vedenou Jiřím Svobodou, delegace SZPB z obcí Čadca, Makov, Vysoká n.K, Staškov, delegace čsl.obce legionářské z Opavy, delegace KČP Zlínského kraje, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, přímé účastníky bojů, primátora a  starosty okolních obcí. Po úvodním projevu starosty Makova vystoupili se svými zdravicemi představitelé některých delegací, na závěr za KČP přítel Zdeněk Vejpustek. Po zdravicích za hudby byly kladeny věnce a kytice k památníku, za KČP OR Olomouc i za celý Olomoucký kraj položili věnec Ing.Šimek Karel  a Valentová Adéla. Všemi zúčastněnými byla kladně hodnocena okolnost, že po celou dobu u pomníku byly vedle zástavy 1.čsl.partyzánské brigády pouze 3 prapory, a to prapory KČP, prapor KČP Olomouckého kraje hrdinně držel náš krajský předseda dr.Sedláček. Velice dojímavě zapůsobilo, když byly vyznamenány dvě ženy, paní Ružena Zemanová z Makova obdržela pamětnou medaili za zásluhy o rozvoj  SZPB, a paní Dagmar Dvorská z Čadce pamětnou medaili Prezidenta Ruské federace Putina k 70.výročí vítězství nad fašismem. Byly odměněny vřelým potleskem všech účastníků, a co bylo příslibem-mnohých mladých lidí. Vraceli jsme se domů velice spokojeni, spokojeni i s tím, že slovenští vlastenci zvyšují svou aktivitu, že nezapomínají.

 

Za OR KČP Olomouc Ing.Karel Šimek

Příhovor starosty obce MAKOV

 

Vážený

Dovorte aby som Vás všetkých privítal u nás v Makove,pri pamatníku l.čs partizánskej brigády J.Žižku ,pri príležitosti spomienkovej oslavy 71.výročia SNP.

Je potrebné vážiť si históriu.

Musíme si pripomínať,čo nás doviedlo  medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta.Stali sme sa súčasťou europského  celku,ktorý postavil základy na hodnotách slobody,demokracie  a spravodlivosti.Súčasťou tohto celku sme sa stali preto,pretože sloboda,demokracia a spravodlivosť sú aj našimi hodnotami.A boli hodnotami mnohých statečných ludí,ktorí  žili a umierali pred nami práve pre tieto hodnoty a ktorým vďačíme za to,že písali dejiny Slovenska statočne  a so vztýčenou hlavou.

Títo ludia presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode,čelili skúsenejšej a hlavne početnejšej nemeckej presile.

Nemusíme zveličovať ale nezabúdajme,tí ktorí sa aktívne postavili na odpor fašistom  a zapojili sado SNP boli skutoční hrdinovia,hrdinovia ktorí si zaslúžia náš verký obdiv a naše veÍké uznanie.To,že si každoročne pripomíname SNP je iba maličkou a nepatrnou úctou,ktorú si všetci títo hrdinovia  zaslúžia.

Je mi verkou cťou,že situ na tomto mieste móžeme pripomenúť pamiatku tých,ktorí  sa aj napriek nepriaznivým podmienkam,dokázali vzoprieť,bojovať za svoje ideály,podstúpiť utrpenia a zomierať.

Bola to verká chvíla našej histórie.

 

Nech pamiatka  na týchto hrdinov zastane večná !!!

 

 

Ďakujem.

Fotogalerie: Makov 2015 – vzpomínáme u příležitosti 71.výročí SNP