Mají občané právo znát pravdu ??

15.07.2012 20:05

Již několik roků usiluje klub Českého pohraničí o to, aby radnice krnovské veřejnosti sdělila, na základě jakých poznatků souhlasila s požadavkem Sud. Němců, někdejších krnovských občanů, pořídit na městském hřbitově na místě údajného hromadného hrobu pamětní kámen. V tom hrobu mělo být prý 500 – 600 obětí.

 KČP shromáždil k tomu materiál, který existenci takového hrobu zpochybňoval a vylučoval. S tímto materiálem jsme se vícekrát obrátili na tehdejší starostku (p. Ramazanová), aby k tomu zaujala stanovisko. Nestalo se tak. Teprve nynější starostka Krnova se začala o případ zajímat a obrátila se na historika městského muzea, aby možnost existence hromadného hrobu posoudil.

Vypracoval třístránkový elaborát, jehož závěr cituji : „ osobně nepovažuji za příliš šťastné rozhodnutí části reprezentace našeho města z doku 2007, kdy bylo k tvrzení sudetoněmecké strany přistoupeno pravděpodobně nekriticky, jako k „hotové věci“, což následně vedlo k účasti představitelů města na pietním aktu a k faktickému uznání údajného hrobu, jehož existence se paradoxně dnes již jeví jako nepravděpodobná“. Toliko citace. Pokud němečtí krnovští rodáci  přijíždějící k nám chtěli přimět krnovskou radnici k tomu, mít v Krnově místo, kde by na památku zemřelých v té poválečné době mohli položit kytku a zapálit svíčku, nemohli zvolit opravdu méně důstojný a urážlivý způsob vůči českým občanům.

Každá země, národ, každé místo má svoji historii. Žádné vztahy lidstva – partnerské, sousedské se nedají stavět na lživém výkladu. Jedním z takových byl údajný masový hrob na krnovském hřbitově.

Jako jediný možný výklad je seriosní a pravdivé posouzení svědeckých a archivních podkladů. Na základě těchto historických faktů se tento krnovský případ může uzavřít, jako nepravdivý a smyšlený. 

Rada KČP Krnov a příznivci