Liptaňská tragédie

02.10.2017 07:35

9. zasedání MS KR KČP se tentokráte odehrálo v režii MěR Krnov, která zajistila nejen jednací místnost, ale také výjezd do Liptaně – obce ležící v okrese Bruntál, kde došlo v září 1938 k neodpustitelné události, šestinásobné vraždě členů Stráže obrany vlasti.

Za pochmurného počasí jsme dorazili na místo abychom položili symbolické kytičky a také si důstojně připomenuli statečný postoj a hrdinné chování příslušníků českého četnictva, kteří stáli proti zfanatizovaným henleinovcům a členům tzv. Dobrovolné ochranné služby (FS), což byli sudetoněmečtí dobrovolníci vycvičeni a vyzbrojeni instruktory wehrmachtu, SA a SS. U pomníčku jsme uctili jejich hrdinství a odvahu, kterou v daný okamžik – odpoledne dne 22.9. 1938 prokázali. Přestože se početné ozbrojené přesile vzdali, když nechtěli zbytečně vyvolávat hrozící masakr, byli bezohledně a zákeřně zastřeleni. Jejich těla následující den vrazi převezli za hranice s Německem do Hlubčic, kde jejich těla zahrabali za hřbitovní zdí. Dnes se na podobná zvěrstva, jedny z prvních obětí 2.sv. války rádo zapomíná a jsme svědky nepochopitelného překrucování dějin. Obzvláště na Krnovsku, kde se podařilo potomkům německých rodáků prosadit zřízení tzv. Domu česko-německého porozumění, v němž se scházejí skuteční „vlastenci“ se svými soukmenovci z Německa. Díky našemu vlažnému a spíše patolízalskému přístupu k nim roste jejich drzost a nehorázné požadavky. Vymýšlejí si oběti z jejich strany a tehdejší situaci vysvětlují jako by oni byli těmi ukřivděnými, jímž je z naší strany stále ubližováno.

Nezapomínejme a držme se pevně historické pravdy. Mějme stále na paměti ono pořekadlo o národu, který nezná své dějiny a musí si je prožít znovu.

Jan Adámek, Jaroslav Hadaš, Jan Gara MS KR KČP

Fotogalerie: Liptaňská tragédie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>