Lidé přijeli podpořit svého prezidenta.

15.03.2015 16:06

Letošní 7. březen se vydařil. Potvrdili to všichni, kteří se ten den odpoledne shromáždili na pražském Hradčanském náměstí, aby vyslovili podporu prezidentu České republiky Miloši Zemanovi. Mnozí, přibližně tisícovka účastníků, přijeli ze vzdálených krajů naší země. Mezi nimi plný autobus se členy i  příznivci Vlasteneckého sdružení antifašistů a Klubu českého pohraničí z Olomouce, Prostějova a Brna.

Od první, přímé volby prezidenta Miloše Zemana do funkce již uplynuly dna roky. Jeho odpůrci se stále nesmířili s tím. že většina voličů dala přednostně hlas vlastenci s národním cítěním a odmítli Karla Schwarzenberga,. Skalní příznivci Karla s čírem čekají na každé klopýtnutí, na každé vyřčené slovo nebo jen naznačený zámysl prezidenta, aby je prostřednictvím jistých médií i protestních akcí zneužili k vulgárním útokům.

S danou skutečností ve výsledku prezidentské volby se nesmířili především strůjci nových pořádků ve světě. K realizaci jejich plánů byl vybrán do funkce představitele státu oddaný lokaj Západu Karel Schwarzenberg, člen skupiny Bilderberg, lidí usilujících o světovou nadvládu.

Po volbách předpokládali bezproblémový vývoj dalšího uspořádání a směřování českého státu v jejich režii a přičiněním zvoleného favorita se měla stát Česká republika novodobým protektorátem Böhmen und Mehren – poslušnou kolonií v řadě států EU.

Opět to nevyšlo stejně jak před  několika roky plán na umístění amerického radaru v Brdech. Tehdy díky nezměrnému úsilí nezávislých iniciativ se soustředěným odporu drtivé většiny našich občanů.

V této době přichází na řadu další pokusy EU a NATO s cílem usídlit v naší zemi americká vojska podobně jako v jiných vazalských státech kolem hranic Ruské federace. S tím souvisí cílená, mediální, tendenčně zaměřená kampaň řízená západními „hlasateli demokracie a svobody.“

Nechybí ani propaganda s masivním šířením rusofóbie a lživých pomluv ruského prezidenta Putina. Pod taktovkou vládce Bílého domu vyhlašují státy Evropská unie další a další ekonomické sankce proti Rusku, všechno v důsledku ukrajinských událostí, které, jak se doposud jeví, neprobíhají přesně podle plánů Západu.

Prezident Miloš Zeman projevil osobní odvahu státníka a na několika setkáních v zahraničí i doma, při různých příležitostech, veřejně odmítl verzi o ruské agresivní politice.

Na konferenci nazvané Dialog civilizací kritizoval sankce, které kvůli ukrajinské krizi přijaly proti Rusku Spojené státy a Evropská unie. Prezident v projevu proneseném v ruštině mimo jiné zdůraznil : "...ti, kteří podporují sankce, jsou využíváni jako prostředek politické války a vystupují proti zavedenému dialogu civilizací. A namísto dialogu nastane ticho, nic víc."

Tato jeho slova zazněla koncem září minulého roku na řeckém ostrově Rhodos a následně vyvolala prudké reakce předních evropských politiků s očekávanou mediální smrští. Český prezident Miloš Zeman se svými postoji stal jejich trnem v oku.

Naopak, zaslouží si naši veřejně projevovanou podporu proti zaprodancům, červenokaretníkům a vůbec proti všem, kteří utrpěli chronickou ztrátu soudnosti a bez rozmyslu si připustili mediální masáž s následným výplachem svého vlastního mozku.

S dobrými pocity jsme zaznamenali, že náš pan prezident, jako jediný z EU neodmítl, ale přijal pozvání do Moskvy na oslavy 70. výročí ukončení Velké vlastenecké války a vítězství nad fašistickým Německem.

Udělal nám radost, když na rozdíl od naší koaliční vlády, bez obav o svoji pověst mezi evropskými „velikány“ ochotně převzal záštitu nad turné ruského, vojenského Alexandrovova souboru.

S nadějí očekáváme, že prezident, kterého jsme si my občané sami zvolili, ochrání naši Českou republiku před usídlením novodobých okupantů.

Těšíme se, že někdy brzy, třeba při slavnostní chvíli v Moskvě, namísto  známého výroku J.F. Kennedy: Jsem Berlíňan! náš prezident hrdě pronese svou vlastní upřímnou parafrázi: Jsem Slovan

 

Dr. Josef Liška, předseda,

Vlastenecké sdružení antifašistů Moravy a Slezska

Foto- Ing. Karel Šimek, KČP Olomouc

Fotogalerie: Lidé přijeli podpořit svého prezidenta.