Liberec - instalaci pamětní desky

20.11.2017 08:30

Po dlouhých tahanicích s mnoha úřady jsme mohli dokončit náš projekt - Instalaci pamětní desky, která připomíná nucený útěk českých vlastenců, zejména komunistů, ale i německých antifašistů a židů z pohraničí v roce 1938.Původně jsme měli v úmyslu vybudovat daleko větší monument - menší kamenný pomník v parčíku před hlavním nádražím v Liberci, ale jak Krajský úřad, tak Magistrát města Liberce stále oddalovali požadované stavební povolení a tak jsme našli kompromisní řešení.Dohodli jsme se se SŽDC, že na průčelí budovy nádraží v Liberci umístíme menší pamětní desku na tyto události.

Největší zásluhu na úspěchu má jednak Jiří Stolín, člen KR KČP Liberec, který se obětavě angažoval při jednání se SŽDC o povolení instalace této pamětní desky a Leoš Hamerský, předseda KR KČP Liberec, který jednal s dalšími úřady o povolení této slavnostní akce a měl hlavní podíl na scénáři a pozvání hostů. Nakonec se tedy podařilo dotáhnout určitě záslužný čin do úspěšného konce.Na stěně nádraží totiž už delší dobu hlásá jiná pamětní deska cosi o "utrpení" sudetských Němců, kteří se museli po osvobození naší vlasti vystěhovat do země zaslíbené - do "říše Německé".Ano, tam, kam se chtěli dostat po nástupu Hitlera k moci, tedy do "Heim ins Reich".

1.října 2017, v 15 hodin , se sešly desítky vlastenců před hlavním nádražím v Liberci a slavnost začala.Úvodní projev, ve kterém seznámil účastníky shromáždění Leoš Hamerský se zásadními důvody umístění pamětní desky na průčelí nádražní budovy, s problémy s prosazením tohoto aktu na úřadech a shrnul ve svém projevu i události, kvůli nimž byl tento památník zřízen.O nutnosti útěku všech antifašistů, českých úředníků i prostých občanů Liberecka před fašisty do vnitrozemí ČSR, budoucího protektorátu Čechy a Morava. Po něm pronesli projevy ještě další významní účastníci, ať už jde o místopředsedu ČSBS plk.Kulfánka, nebo předsedu ČSBS z Jablonce ing.Radkoviče, nebo B.Henkeho, předsedu České obce legionářské z České Lípy, J.Doškáře - předsedu ČSBS Nový Bor, Zb.Cincibuse z OV KSČM Česká Lípa a další významné hosty.Mezi námi jsme opět mohli s radostí přivítat i pana Canova, senátora za Liberec, který se často zúčastňuje našich akcí.

Malou pikantérií bylo nedorozumění, které jsme zažili těsně před začátkem akce.Opodál postávala asi desítka lidí v oděvech z první poloviny 20.století s historickými velocipédy. Dlouho jsme se domnívali, že jde o nějaké provokatéry z řad příznivců sudetských Němců.Ale po krátkém rozhovoru jednoho z našich členů s touto skupinou vyšlo najevo, že jde o skupinu svérázných turistů, kteří absolvovali nějakou dvoudenní jízdu po Jizerských horách a teď čekají před nádražím na vlak, kterým se vracejí domů, na Děčínsko.

Celkově vyzněla tato akce jako velmi úspěšná a mnozí kolemjdoucí se se zájmem zastavili a poslechli si projevy našich hostů, takže to přispělo k popularizaci naší organizace KČP. A nutno ještě poděkovat všem, kteří se o výrobu této desky zasloužili, zejména A.Parýzkovi z Č.Lípy, který je autorem návrhu pamětní desky.  

Antonín Suk,Liberec

Fotogalerie: Liberec - instalaci pamětní desky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>