Lepší budoucnosti nedosáhneme jednostrannými omluvami a přepisováním historie.

18.04.2016 08:10

V roce 2015, kdy si naše země připomínala 70. výročí osvobození našich národů Čechů a Slováků od nacistické poroby Sovětskou armádou a jejich spojenci, se opět začal ozývat duch minulosti a přepisování historie II. světové války. Klub českého pohraničí, z.s. a další vlastenecké organizace to chápou jako snahu o dehonestaci našich předků a negativního ovlivňování myšlení dnešní  mladé generace.

Současná vládnoucí koalice v Brně, složená z těch, co válku nezažili, bez občanů města Brna, bez referenda, se jednostranně omluvila Němcům za jejich odsun z poválečného Brna v květnu 1945, aniž by požadovali omluvu z opačné strany. Pro hlasovala celá radniční koalice (ANO, KDU – ČSL, hnutí Žít Brno, Strana zelených, Piráti + TOP 09). Zastupitelům za ODS a ČSSD to bylo zřejmě jedno a proto nehlasovali. Proti byli pouze komunisté.

Následující doprovodné akce ukázaly pravý záměr: Vyjít vstříc požadavkům revanšistů Sudetoněmeckého landsmanšaftu a za podpory zmanipulovaných mladých lidí a církevních brněnských kruhů, umožnit jim v osobě Bernda Posselta provokativní návrat do Brna. Toto považujeme za cynismus ve vztahu k obětem, které přinesli naši předci v boji za osvobození naší vlasti od německého nacismu, vůči obětem vyhnání českých občanů z našeho pohraničí.  3. července 2015 podepsal ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek se svým spolkovým protějškem Frankem – Walkerem Steinmeierem „Společné prohlášení k česko-německému dialogu“ coby nové platformě česko – německých vztahů. Současné česko – německé vztahy ještě nebyly tak dobré, pochvalují si z německé strany.

Sudetenpost 11. 2. 2016 na str. 2 uvedl, jak si Sudetoněmecký landsmanšaft představuje budoucnost našich vztahů: „Česká republika musí čelit minulosti, stejně jako to učinilo Německo. Benešovy dekrety musí být konečně zrušeny a český stát musí nutně odeslat restituční náhrady …“ A dále: „Důležitým úkolem landsmanšaftu nyní je, českému obyvatelstvu – nejlépe v českém jazyce – vysvětlit, že se nejedná o nové vyvlastnění, ale sám stát je odpovědný za náhradu.“ Bernd Posselt se vyjádřil, že on a jeho tým pracuje na tom, aby Češi o této době mluvili,  a  prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu hledali řešení, jak neplatnost Benešových prezidentských dekretů právně prosadit. S tímto postupem rozhodně nesouhlasíme.

Odmítáme jednostrannou podbízivost našich volených zástupců,  kteří k takovému jednání nemají mandát od našich občanů  a požadujeme omluvu sudetských Němců za rozbití republiky v roce 1938. Požadujeme omluvu brněnských Němců za většinovou podporu vraždění českých lidí v Kounicových kolejích a dalších místech. Požadujeme vyrovnání náhrad za válečné škody ze strany SRN, které dosud České republice dluží.

Přejeme si, aby vztahy mladé generace obou zemí nebyly zatěžovány minulostí. Přejeme si, aby oba národy spolu vycházely v budoucnosti dobře v míru a ve vzájemném respektování zákonů a státní suverenity.  Lepší budoucnosti však nelze dosáhnout otevíráním starých ran, oživováním požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu, přepisováním historie a revidováním výsledků II. světové války. To odmítáme!

 

Účastníci celostátního odborného semináře jihomoravské krajské rady
Klubu českého pohraničí, z. s.
Brno, 9. dubna 2016.