Ledová Praha - Příležitost téměř nevyužívaná

13.02.2017 09:05

Přesněji řečeno: NÁMI NEVYUŽÍVANÁ. Námi, kteří v Klubu českého pohraničí hledáme možnosti jak seznamovat nejmladší generaci s historií naší země. Jednou z velmi vhodných možností je Ledová Praha. Je to akce, organizovaná každoročně o pololetních prázdninách Pionýrem a Nadací Dětem 3. tisíciletí. Zúčastnit se mohou nejen organizované dětské skupiny, ale mnohých nabídek mohou využít i rodinné kolektivy. A tak děda může svoje vnoučata velmi působivou formou při návštěvě různých historických expozic seznámit s tím, co kdysi sám na vlastní kůži prožíval. Navíc tentokrát většinou zdarma. Mnohé děti jsou pak schopny při hodině občanské nauky či dějepisu „upřesnit“ výklady či výroky mladých slečen učitelek.

Nabídka Ledové Prahy je ale mnohem širší. Lze tedy vhodně skombinovat zábavu a poučení.

Dva oddíly při Pionýrské skupině Jince zorganizovaly letos tři výlety.

Jeden z nich začal Síní tradic české a vlastně i československé kopané. Největší pozornost budily portréty nejslavnějších reprezentantů a trofejí, které získali. Ale i děvčata si všimla, že oproti loňsku tentokrát chyběl nejméně jeden reprezentační dres z doby ČSSR, na němž byl státní znak s červenou pěticípou hvězdičkou.

Zbytek dne se věnovali devíti- až sedmnáctiletí účastníci především historii. Ve vojenském historickém ústavu to byly především expozice mapující 1. světovou válku a první republiku. Ti nejstarší přešli k expozici o 2. světové válce.

Další zastávkou byl památník na vrchu Vítkově. Tentokrát jsme vyslechli podrobný a zajímavý výklad ochotné paní průvodkyně u hrobu neznámého vojína (přesněji dvou vojínů) a v přilehlých prostorách. Naší pozornosti neušel ani prapor 13. dělostřelecké brigády „Jaselské“ Jince, u níž sloužili dva účastníci výpravy a navíc i rodiče některých přítomných dětí. Z civilních prostor památníku ocenili jinečáci například Síň osvobození obloženou červeným mramorem a mozaikami. V ní jsou v nadživotní velikosti ztvárněni příslušníci jednotlivých složek Rudé armády, ale najdete tu i verše Vítězslava Nezvala, věnované osvoboditelům. Po obvodu místnosti si návštěvníci připomenou počty zástupců jednotlivých národností padlých při osvobozování Československa, začínající  144 tisíci sovětských vojáků. Naleznete zde i významná data z osvobozování naší vlasti končící 12. květnem 1945 na Slivici u Příbrami. Ta ale vyžadují průvodce, znalého událostí té doby, protože zejména příjezd Vlasovců, podepsání kapitulace a pozdější „příchod“ Rudé armády vyžaduje, aby neinformovanému člověku byla doplněna důležitá chybějící fakta. Jinak by to vypadalo, že Československo osvobodili Vlasovci.

Znovu opakuji, že není pravda, že by mladé lidi historie nezajímala. Naopak, účastníci předchozích výprav na Ledovou Prahu si návštěvy historických expozic vynucují a někdy tím dokonce i podmiňují svoji účast na výletech.

Ledová Praha je jednou z nejvhodnějších možností jak žáky a studenty seznámit s našimi dějinami. Pro malé kamarády a vnoučata pohraničníků je skvělou příležitostí i expozice o Pohraniční stráži v Muzeu Policie.

Miroslav Maršálek, vedoucí, člen NR KČP

 

(TEXT a  FOTO: Miroslav MARŠÁLEK)

Fotogalerie: Ledová Praha - Příležitost téměř nevyužívaná