KRAJSKÝ SNĚM KČP

08.04.2018 09:25

V sobotu dne 24.3.2018 se uskutečnil v Břeclavi ,, Krajský sněm KČP na jižní Moravě. Jednání se účastnilo 20 delegátů z jednotlivých OR KČP  a 4 hosté. Sněm projednal kádrové a personální otázky a zvolil předsedu KR Miroslava Vlašína, místopředsedu Jaroslava Baťku a hospodářku Ivanu Stehlíkovou. Potvrdil složení členů KR za jednotlivé okresy. Současně zvolil Krajskou kontrolní komisi - předsedkyně přítelkyně  Jarjabková, členové,  Kúřil a Čípová. 

Krajský sněm zvolil své delegáty na X. národní sněm KČP v počtu 13. Projednal zprávu o své činnosti za uplynulé období, zprávu o hospodaření KR a schválil obsah prohlášení krajského sněmu KČP k občanům ČR. Součástí sněmu bylo i ocenění aktivních členů zejména přítele Baťky, Jarjabky, Kocmana a funkcionáře ČSBS Mgr. Václava Vaňka. Součástí jednání sněmu,  bylo slavnostní předání  klubového praporu nově vzniklé OR KČP v Hodoníně. Zástupcům z Hodonína bylo popřáno hodně úspěchů v klubové práci, získávání nových členů a slíbena pomoc při jejich činnosti. Závěrem bylo schváleno usnesení krajského sněmu, které vytyčilo další nasměrování práce KČP ve vlastenecké činnosti, obhajobě historické pravdy a suverenity ČR. Současně byli přítomní pozváni na celostátní seminář KČP ke 100. výročí vzniku ČR, který se uskuteční dne 7. 4. 2018 od 9.00 hod. v Brně, ul.Křenové  67.

Vzhledem k připravované květnové provokaci magistrátu města Brna a sudetských Němců v Brně byli všichni upozorněni na nutnou podporu tradičního protestního pochodu a protestu u pomníku TGM v Brně.

Vlašín M.

Fotogalerie: KRAJSKÝ SNĚM KČP

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>