Krajská rada KČP pplk. Ing. FOUDA hodnotila rok 2015

12.12.2015 16:40

KR KČP  na svém prosincové jednání za řízení dlouholetého předsedy př.V. Bořánka bilancovala a hodnotila svoji práci, která vycházela ze směrnic a zaměření činnost NR KČP.Tato práce byla za uplynulé období úspěšná.Aktivně  pracovali členové Okresních rad a MR  KČP v Chebu, Aši, Sokolově,M. Lázní, K.Varů, Ostrově.

Dle místa působiště organizovali různá společenská a politická setkání i akce mající místní, okresní i krajský charakter.Podí-

leli jsme se i na akcích NR KČP, majících celonárodní rozměr.

Rozvíjela a upevňovala se spolupráce s okr. Výbory  KSČM, příslušnými Městskými úřady ,LKŽ,ČSŽ, Svaze bojovníků za svobodu a dalšími společenskými a Vlasteneckými spolky a organizacemi. V tomto roce získala KR KČP svůj prapor, o což se zasloužili V. Bořánek a J. Horák, který jej navrhl.

Členové KR se zúčastňovali různých akcí a podíleli se na

jejich přípravě setkání příslušníků  brigád PS v Aši, Chebu,

Dolním Žandově, Chodové Plané a K.Varech.Podíleli jsme se  organizačně na uctění památky fašisty zavražděných lidí v koncentračních táborech v N.Roli, Ostrově, Svatavě a ubitých  při „pochodech smrti“ v K. Varech. Podíleli jsme se účastí na manifestaci k 70 výročí konce 2.světové války a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou od fašistické hrůzovlády organisovanou NR KČP 9.5.2015.Totéž platí o uctění památky prezidenta ČSSR  gen. L.Svobody v Hroznatíně..Členové KR organizovali, nebo se podíleli na místních shromážděních v Chebu, Plesné-Křižovatce, Fr.Lázních,,Třech Sekerách, Č. Hamrech, Krásné u Aše.

Předseda KR KČP Bořánek a př. Mizera se zasloužili zajištění podmínek pro odhalení „Pamětního kamene Československým a Německým antifašistům, obětem nacismu, v Chebu. Totéž zajistil Václav Janča v Plesné-Křižovatce, v Ostrově totéž zajistil František Soukup. Dopisovatelská činnost odpovídá daným podmínkám. Krajská rada poděkovala př.Dr.Jaroslavu Horákovi za jím zpracovávané webové stránky “ Vzpomínky na PS“.

Z uvedené č innosti je zřejmá aktivita, obětavost a angažovanost členů KR Karlovarského kraje z nichž řada byla oceněna „Pamětními listy“, či medailemi.Toto je souhrn naší činnosti.

 

 

Zpracoval:
Ladislav Svitáček
Ostrov nad Ohří