Korespondence s prezidentem republiky

05.07.2012 07:48

Krajská rada Klubu českého pohraničí, o.s., kraje Vysočina se sídlem v Havlíčkově Brodě, zastoupená předsedou Miloslavem Wasserbauerem, zaslala panu prezidentu Václavu Klausovi dopis tohoto znění:

Vážený pane prezidente,

s naprostým nepochopením jsme vzali na vědomí vyznamenání bratří Mašínů a Milana Paumera plaketou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka. Snaha zařadit tyto teroristy mezi příslušníky III. odboje a pokládat je za „národní hrdiny“ je provokující a slouží jen k šíření neklidu a nenávisti v řadách veřejnosti. Surové vraždy dvou příslušníků SNB z venkovských služeben, stejně jako zastřelení úřadníka z Kovolisu Hedvikov a s tím spojená loupež peněz, které vezl na výplaty zaměstnanců, není možné považovat za „válku proti komunismu“ a za „smrt odpor tehdejšího režimu“. Tomu snad nemůže uvěřit ani sám pan premiér a pak lze jen těžko pochopit za co vlastně vyznamenával. Odsouzení zasluhují i vraždy německých policistů, které postříleli při útěku za hranice ČSR a ničení hodnot, nabytých těžkou prací řadových zemědělců. Pan premiér Topolánek dává vlastně udělením své plakety satisfakci všem dřívějším i současným teroristů, protože jejich nelidské činy se dají politicky odůvodnit.

Pane prezidente, vážíme si Vašeho odmítavého postoje, který jste již několikrát zaujal k pokusům o státní vyznamenání bratří Mašínů a jejich kompliců. Věříme, že i k soukromé iniciativě pana premiéra zaujmete kritické stanovisko.

 

Předseda Miloslav Wasserbauer seznamuje členy krajské rady s dopisem tajemníka prezidentské kanceláře Ladislava Jakla vyjadřující názor Václava Klause.

 

Vážený pane Wasserbauere,

prezident republiky Václav Klaus dostal Váš dopis s protestem proti udělení medaile předsedy vlády členům skupiny bratrů Mašínových a požádal mne, abych se jím blíže zabýval.

Prezident republiky každý rok dostal od různých institucí, sdružení i jednotlivých občanů návrhy, aby členům této skupiny udělil státní vyznamenání. Pan prezident to nikdy neudělal a ubezpečuji Vás, že to nemá v úmyslu ani v budoucnu. Z toho lze i odvodit jeho názor na udělení medaile předsedy vlády. Tato medaile ale není oficiálním oceněním státu, je pouze osobním gestem pana premiéra na jeho vlastní politickou odpovědnost. K tomu pan premiér nepochybně právo má, stejně jako veřejnost má právo ho za to odsuzovat či naopak oceňovat.

Ve veřejnosti nepanuje na činy skupiny Mašínových žádný jednotný nebo alespoň výrazně dominantní názor. Veřejností jsou hodnoceni i jako kriminálníci a vrazi, i jako národní hrdinové. A v této paletě zahrnující vlastně všechna možná hodnocení se pohybuje i celonárodní a již mnoho let trvající debata. Za těchto okolností pan prezident nepovažuje za správné, aby jakákoliv oficiální státní autorita – a úřad hlavy státu především- k věci zaujímala jakékoliv „konečné“ či „závazné“ hodnocení za celou společnost.

Za sebe ať si k věci zaujme každý stanovisko své. Včetně pana premiéra.

 

Zdraví  

                                                                                                     Ladislav Jakl            

 tajemník prezidenta republiky.