Kniha Tomáše Zouzala "Zabráno pro SS"

07.02.2017 09:56

„Krajina jižně od Prahy, sahající od Sázavy až po Sedlčany, byla v době okupace vybrána, aby se stala výcvikovým prostorem Waffen-SS. Během let 1942-1944 zde vzniklo největšícvičiště, jaké české země poznaly. Kniha poutavým jazykem přibližuje historii jeho zrodu
od prvních návrhů až po využívání příslušníky SS. Jednotlivé kapitoly ukazují, jak nacistické požadavky stále rostly, byla zabrána vesnice za vesnicí a desetitisíce lidí přišly o svůj domov. Místo nich pricházeli muži pocházející z celé Evropy, kteří se měli stát předvojem Velkoněmecké říše..........“.

Toto jsou slova z obalu knihy Tomáše Zouzala  Zabráno pro SS. Zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2.světové války.

K této knize byla dne 25.1.2017 v sále Městského úřadu Týnec nad Sázavou uspořádána beseda s autorem knihy. Protože se téma knihy bytostně dotýká členů KČP Týnec nad Sázavou a občanů Týnce nad Sázavou a okolí, na besedu jsme se velmi těšili. Členové naší organizace v minulosti přispívali svými osobními vzpomínkami a fotodokumentací na uvedenou dobu, a z jejich vzpomínek byly sepsány mnohé knihy a vědecké práce, bylo uspořádáno mnoho výstav. Proto jsme byli velmi zvědaví jaké další skutečnosti autor v knize přináší.  Besedy se účastnili lidé různého věku, dost mladých, sál byl úplně plný. Beseda byla velmi zajímavá, výborně vedená a co hlavně  - objektivní. Pan spisovatel také uvedl, že dělá přednášky i ve školách a hodlá v tom pokračovat.
Protože jak pravil, je vždy  po přednáškách překvapen  zájmem mladých o diskuzi.

Blanka Hrnčířová

Fotogalerie: Kniha Tomáše Zouzala "Zabráno pro SS"