Klub českého pohraničí Varnsdorf žije aktivně

25.10.2012 10:30

V působnosti oblasti těsně na hranicích spoluorganizujeme májové oslavy.

8 členů KČP připravilo na 4.5.2012 veřejně koncipované pásmo přednášek z kroniky a historických dokumentů „ Vzestup a pád III. říše „ které oživil svými zážitky rovněž náš člen – vězeň koncentračního tábora Mauthausen – Sachsenhausen, který se do naší vlasti vrátil spolu s polskými osvoboditeli KTZ. Přítel František Šíp vězněn byl v letech 1943 – 1945.

Vyvrcholením úspěšné akce byla recitace vlastních veršů k tématu naší členky 83-leté Anny Balonové.

Spolu s Okresním výborem ČSBS a Oblastním výborem KSČM Varnsdorf a městem Varnsdorf jsme s květinami uctili i místní pietní místa padlých, jako například sovětského majora Mamulji, který podlehl zranění v posledních dnech osvobození města. Také u hrobů 29 padlých sovětských vojáků na místním hřbitově proběhl vzpomínkový akt. Účastníci se rovněž poklonili u pohřebiště 6 židovských vězňů, po pochodu smrti, zavražděných na našem území při cestě z německého Schwerzheide – Sachsenhausen, kteří vysílení již nezvládli cestu do Terezína. S námi všechny akce uctili pietu i 30 studentů z místních škol.

Poděkování především patří členkám místní organizace Levicového klubu žen za jejich trvalou péči o tyto pamětní místa a hlavní úklid 6 členek před oslavami.

Zástupci KČP využili i nabídky zájezdu pořádaného OV ČSBS dne 9.5.2012 na pietní shromáždění do místa bývalého koncentračního tábora Rabštejn u České Kamenice v Děčínském okrese.

Dne 20.5.2012 s námi jel i dívčí oddíl skautů v krojích (iniciativa našeho člena) na Terezínskou tryznu do Terezína. 

Každé dva měsíce organizuje MR KČP veřejné besedy na aktuální témata a akce s využitím časopisu „Hraničář“, kterého v současné době naše sdružení odebírá 35 ks.

V mnoholeté činnosti chceme aktivně pokračovat a zabraňovat tím naplňování revanšistických myšlenek Sudetoněmeckých spolků a revanšistických skupin.

České pohraničí musí zůstat naše – české !!!

Hromek Miloslav - předseda OV Děčín
Sentner Rudolf - předseda MěR KČP