Klub českého pohraničí v Mladé Boleslavi pracuje aktivně ….

18.03.2017 22:06

Okresní rada Klubu Českého pohraničí v Mladé Boleslavi svolala na 27. února svůj sněm, který se konal v zasedací místnosti OV KSČM. Na jeho programu byla zpráva o činnosti OR KČP, kterou přednesl předseda František Kovář.    Členové se také dozvěděli, že se připravuje mimořádný sněm u příležitosti 10. výročí založení KČP v Mladé Boleslavi. Dále se OR zabývala evidencí členské základny a všem přítomným byl předán kalendářní plán akcí, které KČP bude zajišťovat samostatně, nebo ve spolupráci s OV KSČM a LKŽ. Dále se OR KČP zabývala nutností rozšiřování členské základny o mladé lidi.

Při příležitosti příprav 10. výročí založení KČP v Mladé Boleslavi byl vzdán hold jeho prvému předsedovi a zakladateli Luboši Sojkovi – in memoriam.     Čestným uznáním, byli oceněni členové: Jindřiška Bělonožníková, František Beneš, Dana Burešová, Jiří Dvořák, Josef Mach, Stanislav Petr.

Další ohodnocení k výročí životního jubilea 85 let dostal Stanislav Grospič st., který obdržel medaili  „Za zásluhy o rozvoj KČP“ – III stupně, kterou převzal z důvodů nemoci svého otce jeho syn, náš poslanec  P-ČR Stanislav Grospič, který vyslovil  zároveň jeho jménem poděkování za ocenění celoživotní práce.  

V následné besedě Alenka Grospičová  informovala o cestě do Německa v rámci oslav MDŽ, současně pozvala všechny přítomné na další připravované akce. Náš poslanec  P-ČR Stanislav Grospič ocenil KČP, když řekl, že je to unikát, který se téměř z ničeho dokázal vypracovat na celospolečenskou organizaci, která je vnímána širokou veřejností. Současně připomněl důležité úkoly pro nastávající rok, zvláště pak nadcházející podzimní volby do P-ČR, které nás čekají a přednesl  řadu informací z jednání parlamentu. Štefan Omamik otevřel širokou diskusi o mnoha otázkách trápících naší veřejnost.

Okresní sněm byl zakončen pozváním na další společenské akce, které se budou konat v  nejbližších termínech.

Jiřina Matoušková

Fotogalerie: Klub českého pohraničí v Mladé Boleslavi pracuje aktivně ….