KČP Varnsdorf pracuje a žije aktivně dál …

25.10.2012 10:34

V roce 2012 jsme prozatím uskutečnili 6 veřejných besed na aktuální politická témata. Velmi zdařilá byla poslední akce v srpnu na téma „ohlédnutí za srpnem 1968-příčiny a poučení „. Po úvodní přednášce předsedy se rozvinula bohatá a věcná diskuse doplněná osobními zážitky a názory přítomných.

Mimo propagace – šíření smyslu činnosti dle stanov KČP, nezapomínáme ani uctívat památky padlých za ochranu naší státnosti. S vědomím, že naše pohraničí uchovává mnoho památníků hrdinů padlých zavražděných vojáků při ochraně našich hranic proti Henleinovským bojůvkám i proti jednotlivým akcím záškodníků po Mnichovském diktátu v roce 1938, ale i po ukončení II.světové války v letech 1947, tyto památníky ošetřujeme a navštěvujeme.

 Dne 25.září tohoto roku 12 našich členů a 13 mladých studentů příznivců     KČP uctilo u pomníku V Dolním Podluží památku padlých členů finanční stráže Jana Teichmanna, Václava Kozla, Miroslava Bernarda, Adolfa Marvana a dalších. kteří padli 25.září 1938 při přestřelce s Henleinovci na území našeho severu Čech.