KČP – regionální dějiny – mládež.

22.03.2012 12:07

Příbram - Na toto téma bylo zaměřeno okresní setkání Klubu českého pohraničí v restauraci Ravak Příbrami ve čtvrtek 22. března 2012. Zúčastnilo se ho řada hostů, přítomna byla i delegace Národní rady a Okresní rady Beroun, vedená Stanislavem Krásou. S aktuálními úkoly Klubu seznámil přítomné předseda Středočeské krajské rady KČP Jiří Pokorný. Problematika byla dále konkretizována na podmínky okresu a jako příklady byly uvedeny úspěšné akce pořádané ve spolupráci s Pionýrem a Svazem mladých komunistů Československa, například pochod k partyzánským bunkrům na Třemošné se soutěží Psohlavci, šachové turnaje Pionýrské skupiny Jince pro děti, vzpomínkové shromáždění na Annu Kvášovou v Ratajské oboře, pietní akt na místě bestiálního zabití Jaroslava Honzátka v Čelákovicích. Vše bylo doprovázeno snímky z jednotlivých akcí, na nichž se řada účastníků příbramského shromáždění poznala.

Předseda Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Jiří Svoboda uvedl jako příklady vhodné spolupráce pietní akt v místě posledních bojů 2. světové války na Slivici 9. května a rovněž Pochod z Podlesí s pietním shromážděném u pomníčku na Třemošné 8. května, při němž letos opět proběhne okresní kolo soutěže Psohlavci. Další diskuse se konala především již zmíněných uskutečněných a plánovaných akcí. Zájem byl i promítnutí dalších snímků z těchto akcí.

Oceněni byli rovněž nejaktivnější členové a jubilanti. Například Čestné uznání Národní rady převzala členka okresní a krajské rady KČP Václava Králová. Na setkání bylo možné zakoupit knihy z edice Národní rady KČP, odznaky, pohledy a podepsat bylo možné i petici Spojenectví práce a solidarity „Chceme nové volby protože demise vlády nic neřeší!“.

Miroslav Maršálek
předseda OR