KČP Olomouc-tradičně v Krasňanech, Varíně a pod hradem Strečno

11.09.2015 06:37

Členové OR KČP Olomouc se na letošní vzpomínkové akce na bratrské Slovensko vydali opět automobily, pět členů vezlo autem našeho předsedy Ing.Karla Šimka , tři členové autem  s pražskými přáteli a jeden člen přijel vlakem. S naším předsedou jsme 5.září náš výjezd pojali jako putovní a poznávací. První zastávka byla na moravsko-slovenském pomezí u památníku 1.československé brigády Jana Žižky u Makova, kde jsme zavzpomínali na tamní boje v období SNP až do skončení války. Po-té jsme dojeli až  za Žilinu do obce Krásňan k památníku strážmistra Ladislava Patočky, který padl nedaleko v boji proti Banderovcům 21.8.1947, vzdali jsme mu čest . Krátký přesun a spěchali jsme  do Varína k památníku SNB bojů a porážky Banderovců, kde se letos za účasti mnohých hostů konala pietní vzpomínka, kterou organizovala NR KČP spolu s Krajskou radou KSS v Žilině, kterou vedl náš přítel –předseda KR KSS Žilina dr.Michal Kotian. Oslava byla velice důstojná, zúčastnilo se jí mnoho příslušníků KČP z celé naší vlasti, krásný pohled byl na množství našich hraničářských praporů. Proběhly státní hymny, kladení věnců a kytic, vystoupení hostů,  hlavní projev dr.Richtera a nakonec ocenění některých členů a příznivců KČP. Zatleskali jsme také projevu místopředsedy ÚV KSS Sulejmana a mladých slovenských komunistů. Po ukončení jsme se přesunuli jen o pár metrů dále, kde dr.Richter položil věnec k památníku SNP a kde jsme hrdinům věnovali tichou vzpomínku. Následoval veliký přesun mnoha lidí na druhou stranu řeky Váh-k zřícenině hradu Strečno u Žiliny na kopec zvaný Zvonica, kde se nalézá památník francouzských partyzánů, v  pohádkově krásné romantické přírodě. Pěvecký soubor zazpíval  různé krásné české a slovenské národní písně, báseň, proslovy, kladení věnců, mnoho našich praporů a krásné okamžiky, které jsme si odváželi domů s tím, že příští rok se zase všichni a ještě ve větším počtu(jak doporučili mladí komunisté  ze Slovenska, každý zúčastněný, ať přivede nového účastníka) na těchto místech opět setkáme.

Čest všem hrdinům boje proti fašismu, proti banderovcům , my nezapomínáme!

Varín - památník příslušníkům SNB a partizánům padlým v SNP.

Dielo bolo vybudované na návrh zaslúţilého umelca Ladislava Beráka a Ing. arch. Ľudovíta Kupkoviča v náklade 2 600 tis. Kčs. V nákladoch sú zahrnuté aj úpravy priestranstva okolo sochy partizána na námestí. Odhalenie pamätníka ZNB Dňa 27. augusta 1988 na námestí Oslobodenia bol slávnostne odhalený pamätník padlým v Slovenskom národnom povstaní v roku 1944. Na slávnosti, ktorá sa uskutočnila pri príleţitosti 44. výročia SNP a 41. výročia bojov proti Banderovcom sa slávnostného aktu zúčastnila vládna delegácia na čele s ministrom vnútra ČSSR Vratislavom Vojnárom, ministrom vnútra SSR Štefanom Lazarom, vedúcim oddelenia ÚVKSS Ladislavom Sádovským, tajomníkom SKV KSS Antonom Podolcom, vedúcim tajomníkom OV KSS v Ţiline Milanom Gorušom a predsedom ONV Ing. Jánom Jancíkom. Na slávnosti sa zúčastnilo celý rad osobností spoločenského ţivota ako úradujúci podpredseda ÚV ČSZPB generál poručík František Šadek, ďalej príslušníci ZNB, poslucháči VŠ ZNB Praha, ktorí spolu s občanmi vzdali hold padlým hrdinom poloţením vencov. Po slávnostnom odhalení pamätníka vystúpil so svojím príhovorom minister vnútra ČSSR Vratislav Vojnar, ktorý okrem iného povedal: “S úctou a vďakou si pripomíname hrdinské činy počas mierového budovania v našej vlasti so zbraňou v ruke pričinili o likvidáciu Banderovcov. S úctou sa skláňame pamiatke tých, ktorí v tomto boji poloţili svoje ţivoty. „Oslavy boli spestrené kultúrnym programom a príhovormi hostí.

Motto na pomníku

Svoboda tu kvitne ako lúky hviezd,

vanú vonné vánky od Váhu,

všetky cesty k Vám nás budú viesť

k hrdinom, čo nestratili odvahu

a vzdali vlasti česť.

P.Kojš

 

 V bojoch s banderovcami v dobe od 10. 6. do 11. 11. 1947 bolo 59 banderovcov zabitých, 39 zranených, 217 zajatých a 29 sa ich dobrovoľne prihlásilo československým úradom. V boji zahynulo 25 československých vojakov a príslušníkov bezpečnostnýc h zložiek.


Poznámka: motto na pomníku již není, nevím, čím a kterým "demokratům" až tak vadilo, co je na něm nedemokratické!


                                                                                                 OR KČP Olomouc ,Ing.Karel Šimek
 

Fotogalerie: KČP Olomouc-tradičně v Krasňanech, Varíně a pod hradem Strečno

1 | 2 | 3 >>