KČP Olomouc-tradičně v Krasňanech, Varíně a pod hradem Strečno

06.10.2014 07:53

Jednoznačně můžeme prohlásit, že zabezpečení zdárného průběhu IX. Národního sněmu KČP ve dnech 16. a 17. srpna  2104 byl nosný úkol našeho klubu-Oblastní rady KČP v Olomouci. Krásné vzpomínky na tyto srpnové dny si můžeme ponechat v naší mysli, ale život jde dál a pro naší organizaci byla dalším z hlavních úkolů účast při vzpomínkách na památné dny Slovenského národního povstání a vzpomínka na hrdiny bojů s banderovskými tlupami při památníku ve slovenském Varíně.

20. září jsme se vydali v počtu šesti členů našeho klubu automobilem našeho místopředsedy Karla Branky na cestu na Slovensko. Cesta nás zavedla velice krásnou částí naší země a za výborného počasí před slovenskou obec Makov, kde jsme zavzpomínali na SNP před památníkem bojové družby Čechů , Slováků a Sovětských partyzánů v SNP. Pokračovali jsme do Žiliny a společně s dalším členem KČP-dr. Richterem jsme se přesunuli do Krásňan k památníku strážmistra Ladislava Patočky, který padl nedaleko v boji proti Banderovcům 21.8.1947, jeho památku jsme uctili položením věnečku v národních barvách a s vysvětlením tehdejších událostí dr.Richterem. Při výkladu Dr.Richtera se s námi do hovoru dal člověk v uniformě podobné naší generálské, představil se nám jako velitel hasičské okresní organizace, který s hasičskou mládeží v budově, na které je památník, má klubovnu. V dalším rozhovoru s dr.Richterem zjistil, že se velice dobře znají , ale pouze z telefonních rozhovorů, když ho před pár lety dr.Richter -jako starostu Krásňan-žádal o odstranění dřevěného nesmyslu pod místem, kde je pamětní tabule stržm. Patočky. Starosta mu vyhověl a dále se stará o památník. Pozval nás na obhlídku jejich krásné hasičské klubovny, kde se mimo množství medailí pochlubil nádherným  historickým praporem, který byl zhotoven v Olomouci na Svatém Kopečku. A honem jsme spěchali do Varína k památníku SNB bojů a porážky Banderovců, kde se letos za účasti mnohých hostů konala pietní vzpomínka, kterou organizovala NR KČP spolu Krajskou organizací důchodců v Žilině a Krajskou radou KSS v Žilině, kterou vedl náš přítel –předseda KR KSS Žilina dr.Michal Kotian. Oslava byla velice důstojná, zúčastnilo se jí mnoho příslušníků KČP z celé naší vlasti, krásný pohled byl na množství našich hraničářských praporů. Proběhly státní hymny, kladení věnců a kytic, vystoupení hostů, zpěv dvou souborů, hlavní projev dr.Richtera a nakonec ocenění některých členů a příznivců KČP.

Po ukončení jsme se přesunuli jen o pár metrů dále, kde dr.Richter položil věnec k památníku SNP a kde jsme hrdinům věnovali tichou vzpomínku. Následoval veliký přesun mnoha lidí na druhou stranu řeky Váh-k zřícenině hradu Strečno u Žiliny na kopec zvaný Zvonica, kde se nalézá památník francouzských partyzánů, v  pohádkově krásné romantické přírodě. Opět hymny zazpívaly dva pěvecké soubory, také různé krásné české a slovenské národní písně, báseň, proslovy, kladení věnců, mnoho našich praporů a krásné okamžiky, které jsme si odváželi domů s tím, že příští rok se zase všichni a ještě ve větším počtu na těchto místech opět setkáme. Čest všem hrdinům boje proti fašismu , my nezapomínáme!

Předseda OR KČP Olomouc, Ing. Karel Šimek

Fotogalerie: KČP Olomouc-tradičně v Krasňanech, Varíně a pod hradem Strečno

1 | 2 | 3 | 4 >>