KČP Karlovy Vary

31.07.2014 08:34

 Již od r.1994 je ustaven KČP v Karlových Varech i v Ostrově. Následovaly organizace  v K.Varech-Drahovicích, Nových Hradech, Mariánských Lázních, Chebu, Habartově a Chodově.KČP je největší mírová a vlastenecká organizace v celé vlasti.Působí i na Slovensku a v Německu má své stoupence.Obhajuje národní zájmy, Základní lidská práva a prosazuje Mírové soužití.Spolupracuje s pokrokovými a vlasteneckými organizacemi.Na základě historických zkušeností obhajuje národní zájmy.Proto má heslo, které tyto cíle vyjadřuje“Jen zůstane-li naše pohraničí České, zůstane Českou i celá naše vlast.“Na dny 16-17 srpna je svolán IX.Národní Sněm do Olomouce zas účasti 300 delegátů a řady zahraničních hostů.

KČP byl založen před 22lety z iniciativy občanů Chomutovska proti politice revanšistů a Sudetských Němců.Tato politika je zaměřena proti naší republice, zejména však útočí proti poválečným „Dekretům“ prezidenta Beneše.Navazuje na Kosmovu Kroniku, kde je napsáno „Až zestárne spravedlnost, zesílí nepravost, zloději, vyděrači a lakomci pletichami a vymýšlením zákonů zúží hranice naší země“.Rovněž tam uvažuje o vrozené pýše Němců, jak vždy s nadutou domýšlivostí shlížejí na Slovany a jejich jazyk.A to bylo před tisícem let.Nepřipomíná to jejich mnohé postoje v současnosti?

        Krajský Sněm KČP se konal 7.7.2014. v Sokolově a na tomto Sněmu byla přijata Resoluce, která byla zveřejněna na internetu, předána redakcím některých novin a zaslána vládním orgánům.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří