Jsou věrni své přísaze

05.01.2008 07:28

Také delegáti z Vysočiny byli v Praze mezi pěti sty účastníky IV. setkání někdejších ochránců československých státních hranic. Jednání se zahraniční účastí začalo husitským chorálem Ktož sú boží bojovníci a nástupem praporečníků, členů Klubů českého pohraničí (KČP) z krajů i okresů ČR.

Význam shromáždění umocňovalo 90. výročí vzniku Československé republiky, stejně jako fakt, že před 55 lety byly všem brigádám Pohraniční stráže a vojensko - politickému učilišti Pohraniční a vnitřní stráže předány jejich bojové zástavy. Právě s nimi statisíce příslušníků PS vykonaly čestnou službu vlasti s mnoha statečnými činy, včetně obětí nejvyšších. Bývalí pohraničníci i jejich sympatizanti minutou ticha uctili památku soudruhů a kamarádů, kteří se nedožili. Předseda Národní rady KČP Karel Janda, mj. připomenul, jak se poslední dobou u nás stupňují nenávistné útoky proti bývalým příslušníkům Pohraniční stráže. Jsou označováni za zločince jen proto, že podle své přísahy lidu hájili nedotknutelnost státních hranic, zatímco ti, kteří ve službách cizích rozvědek nelegálně a se zbraní v ruce tajně přicházeli do Československa s úmyslem ničit a vraždit, jsou vyzdvihováni jako hrdinové. Lumpové a vrazi jsou pasováni na hrdiny a strážcům hranic je dáván cejch zločinců. K tomu Klub českého pohraničí nesmí a nebude mlčet. Janda zdůraznil, že klub jednoznačně odmítá pronásledování bývalých příslušníků Pohraniční stráže i lživá hodnocení činnosti této součásti čs. ozbrojených sil. Uvedl, že petici, která je veřejným vyjádřením podpory pronásledovaným bývalým pohraničníkům, zatím podepsalo 9382 občanů České republiky. Předseda NR KČP současně informoval o fondu solidarity na podporu obviněným a obžalovaným pohraničníkům z něhož již byly poskytnuty první finanční podpory. Současně dodal, že klub již má vlastní pozemek, na němž bude postaven a v tomto jubilejním roce republiky předán veřejnosti památník ochránců státních hranic padlých při jejich ochraně od roku 1918 do roku 1990. Karel Janda odsoudil snahy koaliční české vlády o instalaci radarové základny USA v Brdech a v rozporu s mezinárodním právem a rezolucí Rady bezpečnosti OSN její uznání samostatnosti Kosova. Na IV. celostátním setkání bylo oceněno 42 bývalých ochránců hranic.

Čestnými uznáními KČP i Plaketou za obětavou práci pro vlast a Medailí – nejvyšším vyznamenáním KČP. Setkání s mezinárodní účastí vyvrcholilo schválením prohlášení, které mj. odmítá plány české vlády na instalaci americké radarové základny a jakoukoliv vojenskou přítomnost armád cizích států na území ČR. Rozhodně odmítají nátlakové akce sudetoněmeckého landsmanšaftu směřující ke zrušení Dekretů prezidenta Edvarda Beneše, které jsou trvalou součástí českého právního řádu.

Fotogalerie: Jsou věrni své přísaze

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>