Již 3. Hraničářský ples v Chodové Plané proběhl s mezinárodní účastí... Nové tradici se otevřely dveře...

21.02.2017 07:52

 S příjemnými pocity jsme vstupovali v sobotu 18.2.2017 večer před 20. hodinou do prostorů Kulturního domu v Chodové Plané, kde na nás od prvních okamžiků dýchl duch přátelství a pohody, o které se především při organizaci 3. Hraničářského plesu od samého počátku snažila sehraná parta přátel z KČP a bývalých pohraničníků z místních organizací KČP v Plané, Dolním Žandově a Chebu pod vedením kpt. PS v.v. Mag. et Mag. Stanislava Kvasničky, kpt. PS v.v. Zdeňka Trešla a kpt. v.v. Štěpána Drapáka.

Zatím, co se sál postupně zaplňoval hosty, na pódiu se připravovala hudební dechová kapela Amátovka, která vytvářela po celý zábavný večer báječnou hudební kulisu, při které se následně roztančily nožky tanečnic a tanečníků na sále. Než tomu však bylo, těsně před 20. hodinou zahrála Amátovka úvodní dvě uvítací skladby a následně byli všichni přítomní srdečně přivítáni na již 3. Hraničářském plese v Chodové Plané Jardou Horákem, který si pro tento účel s sebou přinesl i svojí PS uniformu, do které se na chvíli převlékl. Všichni přítomní zatleskali při srdečném přivítání našich dlouholetých ruských přátel ve zbrani plk. Alexandra Petroviče Štěpanova v doprovodu tesaura (kozácký mjr.) Zdeňka Dragouna, kteří tentokrát s sebou přivedli i členy folklorního souboru Českomoravského slovanského svazu "LEGIA" pod vedením ředitele svazu Olega Soloduchina.  Aplausem byli přivítáni další hosté našeho plesu, jimiž byli starostka obce Trstěnice Helena Repíková, majitel a prezident Rádia Egrensis pplk. v.v. Ing. Antonín Hofmann. V neposlední řadě jako velmi významný host byl přivítán zakladatel hudební dechovky CHODOVANKY (1975), bývalý pohraničník Jan Kestřánek, který jako klarinetista a saxofonista této hudební skupiny zažil i její pozdější přejmenování na CHODOVARKU (1997).

Po první sérii skladeb Amátovky vplul za bouřlivého potlesku na parket sálu překrásný mladičký taneční pár z městského tanečního klubu MDK STANDARD Sokolov (taneční vedoucí Jan Onder - mistr republiky v tancích), který nám v podání slečny Natali Lucie Hejdukové a tanečníka Filipa Svobody předvedl sérii nádherných tanečních kreací. Odměnou vděčných a okouzlených diváků jim byl dlouhý potlesk. Patří Vám skutečně velké poděkování, Natali a Filipe. Byli jste úžasní...

Z trochu jiného soudku kultury nám po následující sérii tanečních skladeb Amátovky pro naše tanečníky na sálu předneslo krásné tklivé ruské písně trio zdatných a cituplných přátel z ruského folklorního souboru LEGIA. Při poslední jejich písni zpíval s nadšením známou "Kaťušu" celý sál. Také Vám, Sašo, Olegu, Zdeňku a další děkujeme za krásné zážitky z vašeho vystoupení. Jako projev díků i za dlouholeté přátelství s námi v Klubu českého pohraničí předali Standa Kvasnička a Jarda Horák pamětní medaile našeho gen.por. Ing. Františka Šádka právě plk. Alexandru Petroviči Štěpanovi a tesauru Zdeňku Dragounovi. Celému kolektivu našich ruských přátel pak bylo poděkováno a vyjádřena hluboká úcta. Přátelské setkání bylo zpečetěno přípitkem.

Krásný večer plný hudby, tance, dobrého jídla a pití byl prodchnut ve 23 hodin dámskou volenkou a plný taneční sál se vlnil nejen tančícími páry, ale i spoustou karafiátů, které tanečníci zakoupili svým partnerkám jako poděkování za jejich pozvání k tanci. Mezi tím vším šikovná děvčata rozprodala veškeré lístky do bohaté tomboly (200 cen), které si výherci mohli již půl hodiny před půlnocí vyzvednout v předsálí, kde se zároveň dobrým gulášem z divočiny posilňovali ti, kteří měli chuť a kteří po taneční "divočině" potřebovali doplnit svou energii chutnou divočinou z talíře. Jistě si každý dokážete představit, jak báječně potom chutnalo dobré a levné Chodovarské pivko... I tento zlatavý mok, stejně jako i divočina na guláš byly součásti darů sponzorů hraničářskému plesu.

Před závěrečnou částí našeho krásného společenského a kulturního chodovského setkání bylo vylosováno 12 nejhodnotnějších cen tomboly na základě čísel sedadel na vstupenkách, kterých bylo prodáno 200. Zúčastněných bylo o něco méně, sál však byl zcela zaplněn a k tomu i část přísálí určeného pro občerstvení a přátelské besedy.

Bylo by vážně chybou, kdyby nebylo vyjádřeno poděkování všem organizátorům, sponzorům plesu, zejména pak hudební skupině Amátovka, která se do posledních okamžiků starala o jedinečnou hudební kulisu 3. Hraničářského plesu. Již dnes se těšíme na ten čtvrtý....

Text: Jarda Horák
Foto: S. Kvasnička, J. Horák

Fotogalerie: Již 3. Hraničářský ples v Chodové Plané proběhl s mezinárodní účastí... Nové tradici se otevřely dveře...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>