Jihomoravské krajské shromáždění k 20. výročí vzniku Klubu českého pohraničí

20.12.2012 09:02

... se uskutečnilo v sobotu 1. prosince 2012 v Brně. Zúčastnili se jej zástupci územních rad KČP z Brna, Znojma a Břeclavi, přítomno bylo též 20 hostů, mezi nimi předseda Národní rady KČP Ing. Karel JANDA, zástupci orgánů KSČM, Českého svazu bojovníků za svobodu a vlasteneckých organizací spolupracujících v kraji s Klubem českého pohraničí. V úvodním referátu předseda jihomoravské krajské rady KČP Stanislav BRŠLICA připomněl historii vzniku a aktivní p ůsobení v kraji a poděkoval vlasteneckým organizacím, zejména Levicovým klubům žen, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vlasteneckému sdružení antifašistů, Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Matici Čech, Moravy a Slezska, Společnosti česko–kubánského přátelství i dalším, za vzájemnou prospěšnou spolupráci. Poděkoval též jihomoravskému krajskému výboru, městskému výboru v Brně a okresním výborům KSČM ve Znojmě a v Břeclavi za podporu a pomoc, kterou nám poskytují. Na shromáždění byla předána ocenění Národní rady – plaketu „ZA OBĚTAVOU PRÁCI PRO VLAST! obdrželi okresní rady KČP ve Znojmě a v Břeclavi, městsk&yac ute; výbor KSČM v Brně a okresní výbory KSČM ve Znojmě a v Břeclavi. Čestné uznání Národní rady obdrželi Levicový klub DOBROMYSL v Brně, městská rada KČP v Brně, místní klub KČP v Jemnici a jednotlivci. V závěru Ing. Karel JANDA  ocenil aktivní činnost KČP v kraji, připomněl závěry celostátního slavnostního shromáždění k 20. výročí vzniku KČP, které se konalo 26.10.2012 v České Třebové a aktuální úkoly v dalším období.

Fotogalerie: Jihomoravské krajské shromáždění