Jednotní ve zbrani, společně proti zkreslování historie a proti nešvarům

20.12.2016 21:07

V příjemném prostředí restauračního zařízení „Čertovka“ v Ostravě – Mariánských -  Horách, uskutečnilo se dne 7. 12. 2016 posezení členů Klubu českého pohraničí sekce ochránců státní hranice při KR KČP Olomouc. Bylo to poslední společné posezení členů, na kterém jsme zhodnotili naši činnost v roce 2016.

Kromě členů naší sekce se jednání účastní i zástupci společností, se kterými uskutečňujeme některé akce. KR KČP Olomouc zastupovali předseda KR KČP Olomouc RSDr. Jaroslav Sedláček s členkami KR přít. A. Valentovou a RNDr. J. Sedláčkovou CSc. Členové naší sekce ocenili zejména, že na toto setkání přijal pozvání odstupující předseda Národní rady KČP RSDr. Milan Richter.

Jednání sekce bylo zahájeno Husitským chorálem, pod kterým mnozí z nás pohraničníků skládali svou vojenskou přísahu. Slova se pak ujal předseda naší sekce Zdeněk Bukovski. Ve své hodnotící zprávě ocenil podíl a přístup členů na naší činnosti, podílu na výsledcích i propagaci poslání Klubu českého pohraničí. Z mnoha akcí, kterých jsme se účastnili nebo organizovali a nebylo jich málo, vyzvedl především akce k osvobození města Ostravy nebo účast na konzulátu Ruské federace v Brně v souvislosti s ukončením 2. Světové války. Neopomenul připomenout účast při pietních vzpomínkách u hrobů partyzánů v Beskydech, akci po stopách partyzánské skupiny Jana Žižky, ale také účast ve Varíně u příležitosti 69. výročí porážky banderovských skupin na Slovensku. Na Strečně pak při vzpomínkové akci boje mnohonárodnostních bojovníků při Slovenském národním povstání. Kromě účasti na podobných akcích pozitivně hodnotil setkání s přáteli z KČP Břeclav v u nás v Ostravě a Beskydech. Obdobnou akci pak zabezpečují naší přátelé z Břeclavi. Tento způsob setkávání hodnotíme pozitivně. V závěru neopomněl poblahopřát i jubilantům v daném měsíci a potěšit malým dárkem.

Velkým přínosem pro naše členy byla nejen účast, ale především vystoupení odstupujícího předsedy NR KČP přítele Milana Richtra. Potvrdil především, že nejsme sami, že ve státě je více lidí, kteří mají kritické připomínky k dění po roce 1989. Velice srozumitelně vyložil poslání KČP, důvod jeho vzniku, poslání i zkušenosti z dosavadní činnosti. Jak říkáme, takováto vystoupení pomáhají „dobití našich baterek“ pro další aktivní práci. Jeho vystoupení tento záměr naplnilo. Poukázal rovněž na poznatky a zkušenosti z účastí na některých besedách nebo pořadech ve sdělovacích prostředcích. Zejména v ČT ale i rozhlase. Připomenul vlastně již 25 let od založení KČP. Jistě mnohým z nás utkvěla v paměti jeho slova, že je třeba dnes najít odvahu pro naši činnost. Je těžké bojovat proti těm, kteří organizují zkreslování historie zejména té po roce 1945. Avšak nebáli jsme se na hranicích, nebudeme se bát ani boje proti mnohým nepravdám a lžím předkládaným mnohými tzv. historiky.

Ano, je třeba odvaha. Někdy však i probudit spáče. Velice dobře to vystihnul ve své básni „Proč“ jeden z našich členů Karel Bělunek:

 

Vánoce jsou přede dveřmi, přichází i Nový rok,

Však ne všichni hraničáři mají stejný krok.

V dnešním světě zbohatlíků, nevíme, co tam vidí?

A že měli pejska na výložkách – proč se za to stydí?

Nevíme, jaké příhody zažili na čáře,

jistě se nedívali agentům a vrahům do tváře!

Kdo však tuto situaci na čáře zažil,

tak tomu se nahrne i dnes opět krev do žil.

Zapomněl jsi na kamarády, kteří s Tebou na rotě byli?

Zapomněl i na ty, kteří se nikdy domů nevrátili!

To oni potkali na čáře podlé vrahy!

Ztratili život na čáře, mladý a tak drahý!

Proto připomínám všem lidem, znova a znova,

že jsme střežili státní hranice ze zákona!

V dnešní době nám ta střežena hranice chybí!

To dnes si uvědomuje spousta lidí.

Nedopusťme zkreslování naší úlohy při ochraně státní hranice Československé republiky. Nedopusťme, aby z osvoboditele se stal nepřítel, proti kterému je třeba přijímat další a další sankce. Za oběti, které přinesl při osvobozování naší vlasti, to není na místě. Je to od nás nečestné. Jak může dnes vysílat premiér ministra k jednání těmi, kteří podporovali rozbití naší vlasti? Jak může vláda podporovat, v době letů do kosmu, sekty místo podpory rozvoje vědy? Místo podpory vědců podporovat duchovní. V této souvislosti jsme se na našem jednání zamýšleli nad zprávou ČT 24 ze dne 4. 12. 2016, kdy redaktorka podávala zprávu, že okresní soud rozhodil zrušit trest nějakému člověku za to, že odmítnul z náboženských důvodů nastoupit vojenskou základní službu. Na základě rozsudku bude navíc odškodněn. Kladli jsme si otázku, kdo z nás chtěl nastupovat na vojnu? Jak my budeme odškodňovaní, kteří jsme byli vytaženi ze svých pracovišť? Mnozí na dva roky, někteří 27 měsíců a mnozí i na 31 měsíců. Nejde nám o finanční prostředky, ale o princip politiky vládních představitelů. Každý máme jistě mnoho poznatků vlastních, které je potřebné řešit společně.

Kromě posuzování dění kolem nás, zůstalo nám však i spoustu času k tomu, abychom si společně i zazpívali naše hraničářské písně a provedli losování bohaté tomboly. Večer při harmonice utekl velmi rychle a nám nezbylo již nic jiného než se těšit ve zdraví na další setkání

 

Za KČP sekce OSH Ostrava při KR KČP Ostrava: Zdeněk Bukovski, předseda

RSDr. Ivan Kauzlarič, místopředseda

Fotogalerie: Jednotní ve zbrani, společně proti zkreslování historie a proti nešvarům