Jednání okresního sněmu OR KČP Břeclav

02.03.2018 00:07

Dne 26. ledna letošního roku, v den konání voleb českého prezidenta se konal v Břeclavi, v jednacím sále OV KSČM okresní sněm Okresní rady KČP Břeclav za účasti 45 členů, 11 sympatizantů a 8 hostí.

V tento mrazivý a studený den se v Břeclavi sešli hraničáři KČP Břeclav, aby zhodnotili svoji práci za období posledních 4 let od konání výroční členské schůze a konání IX. národního sněmu v Olomouci. V období významných výročí letošního roku jako jsou 100 výročí trvání naší republiky z roku 1918, výročí vyhnání našich občanů z pohraničí v roce 1938 i památných roků 1948 a 1968 organizujeme naše slavnostní shromáždění. Za účasti téměř všech členů organizace okresní rady KČP proběhlo dne 26. 1.2018 v Břeclavi jednání okresního sněmu v příjemné pohodě. Hosty tohoto jednání byli členka KR KČP Olomouc a členka NR KČP Adéla Valentová, předseda sekce OSH Ostrava při KR KČP Olomouc Zdeněk Bukovski s manželkou Jarmilou a Ivo Kozár, předseda Oblastního výboru ČSBS Břeclav a místopředseda ÚV ČSBS Mgr. Václav Vaněk, předseda OV KSČM  Břeclav JUDr. Stanislav Šprtel, předseda Česko-ruské společnosti Břeclav Antonín Kocman a vedoucí sportovní střelnice Mikulov Antonín Šišulák. V příjemném prostředí zasedací místnosti okresního výboru došlo k důslednému hodnocení uplynulých čtyř let společné práce a podrobnému posouzení veškerých pořádaných akcí. Bylo s potěšením konstatováno, že práce vedení okresní rady se daří. Při vzájemné rozpravě byly i vzpomenuty rezervy v práci, na které je potřeba zaměřit další činnost, jako je získávání nových členů do KČP, aktivnější a dlouhodobá práce s mládeží, zlepšení trvalé a soustavné propagace akcí klubu českého pohraničí. Aktivní členové organizace obdrželi z rukou čestného předsedy a zakládajícího člena okresní rady Ladislava Strušky Čestná uznání JmKR Brno za zásluhy a rozvoj KČP a osobní statečnost i angažovanost při obraně českých národních zájmů, Ing. Jaromír Sukup, Dušan Palík, Antonín Šišulák, Tomáš Langer a Ondra Kabula, členové OR KČP Břeclav a členové Československé obce legionářské, jednota Břeclav, kteří provozují sportovní střelnici a vojenskou pěchotní pevnost v Mikulově na Moravě.   

Při nové volbě výboru okresní rady KČP Břeclav byli potvrzeni ve svých funkcích stávající členové okresní rady. Za delegáty na krajský sněm KČP Brno byli schváleni př. Baťka, Strušková, Sukup, Jarjabková, Maděraa Vl. a Lyčka V.

V průběhu jednání byly odsouhlaseny a přijaty úkoly na období prvního pololetí letošního roku a spolu s předsedou Oblastní rady ČSBS Břeclav a místopředsedou ÚV ČSBS Mgr. Václavem Vaňkem byla podepsána „Dohoda o vzájemné spolupráci mezi OR KČP Břeclav a Oblastním výborem ČSBS Břeclav“ na období dalších čtyř let.

                                                                                         JUDr. Jaroslav Baťka

                                                                                      předseda OR KČP Břeclav

Fotogalerie: Jednání okresního sněmu OR KČP Břeclav