Jednání 5. Sněmu KČP Olomouckého kraje

14.04.2014 07:43

Rychle uběhly 4 roky od posledního 4. sněmu KČP Olomouckého kraje . Ve středu 2. dubna 2014  se poprvé v historii uskutečnil přímo v sídelním městě kraje – v Olomouci – Sněm KČP Olomouckého kraje, v pořadí již pátý. Celkem se zúčastnilo 36 delegátů. Poprvé byl přítomen zástupce Okresní rady KČP v Prostějově a také naši členové  KČP Olomouckého kraje ze sekce OSH Ostrava. Zasedací místnost byla slavnostně vyzdobena prapory, naším ústředním heslem,  hlavou Alšova chodského psa, nástěnkami s klubovou tématikou, uniformou plk. PS, odznaky a medailemi PS, zbraní vzor. 41 MPPS známou pod názvem „Špagin“, lidově automat, ale samozřejmě taktéž občerstvením. Z hostů jsme rádi přivítali manželku před rokem zemřelého člena  , paní Škůrkovou.  Vedením jednání byl pověřen Dr. Holiš. V úvodu zazněla naše klubová hymna „Ktož sú boží bojovníci“, které jsme povstáním vzdali čest. Povstáním jsme také čest vzdali zemřelým příslušníkům našeho klubu. Zprávu o činnosti od posledního sněmu přednesl předseda KR Josef Jedlička , byla pochvalná i kritická . V průběhu vystoupení předsedy KR nás velice nečekaně a přitom  mile překvapila vzácná návštěva-dostavil se místopředseda NR KČP Dr. Milan Richter , který později svým vystoupení zahřál a potěšil srdce našich členů . Po zprávě RK následovalo odměnění nejaktivnějších členů Čestným uznání KR. Diskuse byla velice plodná. V následující volbě byla ustanovena nová sedmičlenná KR, po jejíž  krátké poradě bylo delegátům oznámeno, kdo jaké funkce v KR zastává, předsedou byl zvolen Ing. Josef Gerši. Byli také zvoleni delegáti na IX. NS, konaný letos 16.-17. srpna  v Olomouci, delegáti do NR, noví členové RK,  delegáti na setkání tří krajů 12.4.2014 v Háji u Opavy.  Dr. Richter  a také Ing. Šimek v diskusi delegáty také informovali o průběhu a organizačním zabezpečením Národního sněmu. Na závěr nový předseda Ing. Gerši všem poděkoval za dosavadní činnost, nastínil naše hlavní úkoly pro tento rok, zazněla Internacionála, kterou jsme se všichni snažili doplnit  naším zpěvem. Náš krajský sněm nás naplnil přesvědčením, že stojíme na správné straně, jdeme správným směrem a že stanovené úkoly budeme naplňovat.

 Ing. Karel Šimek

Fotogalerie: Jednání 5. Sněmu KČP Olomouckého kraje