Jarní úklid u Památníku osvobození v Odolově.

03.04.2017 07:35

Vzpomínkové akce k 72.výročí osvobození naší republiky Rudou armádou se kvapem blíží. Členové KČP pobočka Úpice, společně s organizacemi KSČM na Úpicku nechtějí nic ponechat na poslední chvíli, proto byla vyhlášena brigáda na jarní úklid u Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích – Odolově. O historii Památníku jsem zde na stránkách Hraničáře již psal. Rovněž zde bylo zveřejněno, jak probíhaly akce na opravě tohoto objektu a přilehlého parku v loňském roce. Právě na ten park se soustředily naše síly ve čtvrtek 30.března. 

Sešlo se nás zde patnáct a čtvrteční odpoledne bylo svědkem jarního zkrášlení keřů, stromků a hlavně pohrabaný trávník změnil svůj vzhled. Spadané listí z lípy a dalších listnáčů a jehličí z borovic bylo uloženo na dvě hromady, jejichž odvoz zajistí ObÚ z Malých Svatoňovic.  Zároveň proběhla příprava na opravu laviček. Byly odstraněny staré latě a odřezané vratové šrouby a kovová konstrukce byla opatřena nátěrem. Vše bude nahrazeno novými komponenty a tak přístupová cesta k Památníku osvobození bude vypadat opět nověji. 

Všechny práce v této lokalitě jsou konány v úzké spolupráci s ObÚ v Malých Svatoňovicích, který je majitelem vlastního Památníku a pozemky parku jsou ve vlastnictví OV KSČM Trutnov. Vzpomínková akce se zde bude konat již 6. května a patronát nad průběhem sobotního dne převzal poslanec PČR Zdeněk Ondráček, který připravuje pro účastníky jedno velké překvapení. Proto již nyní zvu k návštěvě Odolova veřejnost nejen z blízkého okolí, ale i okolních okresů královéhradeckého kraje.

 

Za KČP Úpicka
Jaroslav Vrba
foto: Petr Hojnic a Pavel Miler

Fotogalerie: Jarní úklid u Památníku osvobození v Odolově.