Jarní setkání Ostravských veteránů PS.

23.04.2018 21:30

V pátek 20. 4. 2018 se uskutečnilo tradiční jarní setkání Ostravských veteránů, přátel a příznivců Pohraniční stráže pod záštitou Sekce Ochránců státních hranic Ostrava pod vedením MěR KČP z. s. Václava Soukupa Ostrava. Na 70 veteránů PS Moravskoslezského kraje i ze 400 km vzdálenosti se sešlo ve Starém Zábřehu a obsadilo celou restauraci Havránek. Na začátku setkání informoval přítel Nekvapil o úmrtí našeho člena a kamaráda přítele Dalibora Šimára. Minutou ticha všichni přítomní uctili jeho památku. V průběhu jednání Ostravští veteráni přišli s výzvou ke všem veteránům pohraniční stráže v republice. Výzva – „Založte setkání veteránů PS ve Vašich městech, jako my v Ostravě. Čtyři odpoledne v roce není mnoho času a jistě se stanou přínosem všem zúčastněným. Nebojte se počáteční slabé účasti, my začínali ve čtyřech a dnes je nás na 7 desítek. Vždyť je na co vzpomínat, vracet se do let, kdy čára byla našim domovem. Srazy brigád a rot se konají jen jednou do roka, setkání veteránů v místě bydliště je další možností dozvědět se co se děje.  Věříme, že jsme Vám veteránům nasadili brouka. Přejeme Vám, kteří do toho půjdete a zahájíte městská setkání veteránů PS pěkné zážitky a návrat zatoulaného mládí třeba jen na pár hodin.“ Jarní akce se velmi vydařila a všichni veteráni PS se už těší na další setkání dne 20.7.2018.

Jan Gara, sekce OSH při MěR KČP VS Ostrava

Fotogalerie: Jarní setkání Ostravských veteránů PS.