… jaký tedy byl rok 2012 ?

15.01.2013 06:22

jako každoročně hodnotila místní organizace KČP ve Varnsdorfu svou činnost v roce 2012 a to v klubu „Pohádka“. I přes skutečnost menší účasti na akci bylo jednání konstruktivní a v mnohém velmi poučné.

Na našem jednání jsme velmi uvítali předsedu Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu p. Majzlíka, zástupce Oblastního výboru KSČM a našeho člena př. O.Matouška, funkcionáře klubu důchodců a mnoho dalších hostů a samozřejmě naše členy a příznivce. Pochopitelně nechyběl ani předseda Okresního výboru Děčín a náš zakládající člen př.M.Hromek. Našim partnerem je rovněž i Levicový klub žen ve městě.

   Vzhledem k tomu, že jsme si v letošním roce připomněli 20. let od založení Klubu českého pohraničí, pochopitelně první slova byla k tomuto tématu. Ve Varnsdorfu a v okrese Děčín byl klub založen v polovině roku 1994. Od této doby svojí činností, její pestrostí a veřejným působením vždy byl jedním z na čelním místě článkem politického působení mezi občany města Varnsdorf a jeho okolí.

V současné době má náš klub ve Varnsdorfu 46 stálých členů. Do konce minulého roku byl dlouholetým členem a předsedou př. Hromek, který však z důvodů pokročilého věku z funkce odstoupil, ale je stále aktivním členem a věnuje se funkcím ve vyšších složkách Klubu českého pohraničí v kraji a okrese. V tomto roce byl vytipován a následně zvolen nový výbor ve složení předseda př. R.Sentner, místopředseda př. M.Řezníček a př.O.Matoušek a tajemník př.M.Lanková. Rovněž byli ustavení i nově aktivisté, kteří mají na starosti veškerý styk mimo akce se členy a sympatizanty našeho klubu v rajonu okolí svého bydliště. I přes tyto velké změny konstatujeme dnes, že naše činnost je stabilní a pokračuje v úspěšném působení jako v dřívější době. Klub má v současné době i internetové www stránky, kde jsou aktuálně uveřejňovány aktivity našeho klubu.

V roce 2012, tak jako v letech dříve se aktivně zúčastňujeme akcí pořádaných OV KSČM v Děčíně a také akcí pořádaných Okresním výborem českého svaz bojovníků za svobodu a Levicovým klubem žen. Jedná se o pietní vzpomínkové akce u pomníků padlých hrdinů válečného a poválečného období v našem okolí, o účasti na akcích Lidice a Terezín, účasti a spolupráci na májových oslavách ve městě. Těchto akcí bychom se nemohli

zúčastnit a pomoc při jejich realizaci, nebýt finanční pomoci ZO KSČM města a ČSBS, za což jim patří velký všem bez výjimky velké poděkování.

A závěrem ještě jeden moment, ale o to významnější vyvrcholení naší činnosti v roce 2012 a v předešlých letech bylo slavnostní zasedání Národní rady KČP dne 27.října v České Třebové. Na tomto zasedání byla mimo hodnocení dosavadní činnosti klubů i vytyčena nová cesta, kterou se bude KČP dále ubírat. Uvedené zasedání hodnotíme jako vyvrcholení činnosti KČP a jejími závěry se budeme řídit i v činností v roce 2013.

Také u příležitosti  shromáždění byli odměněni dlouholetí aktivní členové a funkcionáři KČP čestnou plaketou .

Z naší klubové organizace to byli př.J.Hrstka, př.M.Panák a př.F.Šíp. Dále Národní rada udělovala i medaile  3.stupně kterou byl vyznamenán i náš dlouholetý předseda a člen př.M.Hromek, za dlouholetou a obětavou práci, a za letitou dopisovatelskou aktivitu do našeho časopisu „ Hraničář „. Odměněným členů našeho klubu děkujeme touto cestou za obětavou práci a přejeme do dalších let mnoho aktivity, zdraví a spokojenosti a rodinné pohody do dalšího života.

 

Nashledanou v novém roce 2013

                                                Výbor KČP Varnsdorf